Ako sa zachvieva slnečná sústava, ako sa zachvieva slnko, ako sa zachvieva planéta Zem, tak sa chveje ľudské srdce. Poznajme v ňom princíp okúzľujúceho „volania“. Volajú nás ďaleké Svety, princíp Nite, ktorá spája všetky svety, je utvrdzovaný pociťovaním „udalostí“ cez srdce.

Hovorí sa, že v srdci možno cítiť udalosti v ďalekých Svetoch. Takto mohol byť niekto z nás vo svojom vnútri svedkom energetickej zmeny v ďalekom svete. Takto možno cítiť energetickú „búrku“ v ďalekom svete. Každý so svojim „počiatkom“, nesie ťažkosti zmien v celom Vesmíre, prejavujúce sa silnými záchvevmi a búšením srdca.

Obetavosť je však radosť a šťastie, prispieť svojou čiastkou pre evolúciu Zeme a celého Vesmíru.

Sme svedkami prípravy na budúcu éru, kedy srdce je citlivým „tykadlom“ priestoru, kedy  Svety sú spojené cez srdce a každú vesmírnu udalosť možno cítiť cez magnetizmus srdca. Mentálna energia je komunikačným poľom, srdce sa stáva pracovný nástroj.

Načúvajme ďalekým Svetom cez srdce. Načúvajme Zemi cez srdce.

Ochraňujme svoje srdce.