Živá Etika ako tvorivý impulz vesmírnej evolúcie

Článok je prevzatý zo stránky: http://www.agnijoga.sk ŽIVÁ ETIKA – IMPULZ VESMÍRNEJ EVOLÚCIE VEĽKÝ ZÁKON VESMÍRU L.V. ŠAPOŠNIKOVÁ, Riaditeľ múzea N.K. Rericha v Moskve, Akademik Ruskej akadémie prírodných vied a Ruskej akadémie vied. Vo vesmíre pôsobí množstvo veľkých, významných i jednotlivých, čiastkových zákonov. Veľké zákony obopínajú obrovské vesmírne priestranstvá a čiastkové ​​sa týkajú konkrétnych momentov kozmického… Continue reading Živá Etika ako tvorivý impulz vesmírnej evolúcie

Advertisement

Jediná túžba

Dostaneme sa do bodu, kedy si začneme uvedomovať túžby. Hm, uvedomenie bolo už dávno, tak pochopíme, že v túžbach rozlišujeme, i to sme však robili už dávnejšie, tak zistíme, že medzi túžbami vyberáme. Nakoniec však,  sme i vybrali, po chvíli odložili, pretože nás túžby nenaplnili a naše vnútra pátrajú ďalej, vo svojej vrodenej nespokojnosti, ktorá… Continue reading Jediná túžba

Pred ďalším Úsvitom

Áno, my sa tam skutočne nachádzame... S určitosťou,  sa nachádzame na prahu vznešeného Sveta, so zmenou vibrácií a úplnou zmenou kvality života na Planéte Zem.  Všetky plány, budúcnosti, žijú vo Vesmíre a hľadajú spriaznené prístroje mysle a sŕdc, schopné previesť impulzy do okolitej reality. Žijeme krásne a na tenkej nitke, ako povrazolezec na lane natiahnutom medzi dvoma… Continue reading Pred ďalším Úsvitom

Človek a ohnivé energie

Jednoducho popísané, predstavme si nasledovné. Energie, ktoré prichádzajú z Kozmu majú ohnivý charakter, akoby sa počet priestorových ohníkov (zábleskov Prapôvodného), ktoré k nám prichádzajú z Kozmu exponenciálne zväčšoval a ich koncentrácia v okolitom priestore sa po skokoch zvyšuje. Ohne, Záblesky, Lúče, Energie majú ohnivý charakter, sú to vyššie jemné energie, prenikajúce všetkým hrubším, teda atmosférou, fyzickými telami, jemnými telami… Continue reading Človek a ohnivé energie

Syntéza duality

Je to práve pocit nového paradigma, ktorý ľudí postupne stavia do pozície vnímateľa, čo je pre neho dobré a čo nie. A práve v stave tušenia a počiatku vnímania tohto neobyčajného láskavého a krásneho paradigma je odrazu vedomie, ktoré ešte nie je zvyknuté na pokoj, ticho a svetlo tohto paradigma, rodiaceho sa v srdci človeka,… Continue reading Syntéza duality

„Ľudskými rukami a ľudskými nohami“

Popri všetkých predpovediach, popri všetkých oslavovaných menách, názvoch, popri proroctvách, popri metódach, popri veľhlasných článkoch, popri výrokoch,  prúdi ešte jeden život. Jeho Krása je tak očarujúca, že i duša si oddýchne a načerpá nové sily. Jeho svetlo je tak nežne prenikajúce, že prekrýva všetky bolesti a neprávosti kozmu. Tento prúd, ako prúžok živej vody, obnovuje túžbu a radosť žiť,… Continue reading „Ľudskými rukami a ľudskými nohami“

IV. – Ako sa zachvieva slnečná sústava

Ako sa zachvieva slnečná sústava, ako sa zachvieva slnko, ako sa zachvieva planéta Zem, tak sa chveje ľudské srdce. Poznajme v ňom princíp okúzľujúceho „volania“. Volajú nás ďaleké Svety, princíp Nite, ktorá spája všetky svety, je utvrdzovaný pociťovaním „udalostí“ cez srdce. Hovorí sa, že v srdci možno cítiť udalosti v ďalekých Svetoch. Takto mohol byť niekto z nás vo… Continue reading IV. – Ako sa zachvieva slnečná sústava

III. – Porovnávanie a posudzovanie

Problém pri vnútornej zmene môže nastať v tom, že ak niekto, či už na vzostupe alebo v procese transformácie popíše svoje vnímanie, pocity, prežívanie, atď.,  množstvo pozorujúcich toto „automaticky“ porovnáva so svojim vnímaním, pocitmi, prežívaním, atď. Pri porovnávaní nastáva vnútorný rozhovor ega napr. : „ Aha, tak on(ona) už  je tam, už  z a ž i l  to a ono… Continue reading III. – Porovnávanie a posudzovanie