You are currently browsing the category archive for the ‘Človek a jeho možnosti’ category.

Niektorí hovoria, že ONI víťazia … ONI skutočne víťazia?

Dnes som videl v metre asi šesťročné dievčatko, ako čítalo zaujato rozprávku svojmu mladšiemu bratovi, videl som pani, ako zdvihla babičke spadnutú bankovku,  videl som ako padá hlava od únavy peknému (v duši a tele) dievčaťu, videl som ako sa žena ponúkla, že ponesie ťažkú tašku staršej pani, videl som muža, ako hral dušou a husľami Vivaldiho leto, videl som dievča, ktoré čítalo sms a usmievalo sa a bola šťastná, videl som dievča, ktoré nevidelo na jedno oko, slzy jej stekali po tvári a zastavovali sa pri nej ľudia a pomohli jej. Vtedy slzy stekali po mojej duši.

To všetko sa dialo v obrovskom hluku, chaose, zmätku, popoludňajšieho metra jedného veľkomesta.

Zápas o svet ľudí sa odohráva priamo pred našimi očami.

My ľudia, oproti strojom, bojujeme malé vnútorné bitvy v každom okamžiku. V tom je naša sila. Súčet týchto neviditeľných bitiev je obrovský a rozhodujúci. Na maličkostiach je postavený svet. Spravodlivosť sveta, meria hodnotu maličkostí. Aj neustály prítok viditeľných zvrhlostí neznamená súčet vnútorného sveta ľudstva. Našťastie. Má potenciál vytvoriť precedens u pasívnej vzorky ľudstva. Má potenciál ohrubovať ľudí natoľko, až nebudú schopní konať významné maličkosti.

Pamätáme sa však na toto: „ … čo len jeden spravodlivý bude v meste …“ Pokiaľ si vieme predstaviť najlepšiu ľudskú spravodlivosť, povýšiť ju ešte tisíckrát nepredstaviteľnou spravodlivosťou, tak potom sa priblížime k pojmu aktuálna spravodlivosť lásky. Aj pre jednu, aj pre druhú stranu.

Krásne vnútro ľudí, prosím, objavuj sa, objavuj sa v maličkostiach!

Každý môže byť vynaliezavý. Každý môže nájsť svoj spôsob, ako vytvoriť krásu.

Niekto tvorí srdcom svetelné lúče, niekto prednáša, niekto učí deti, niekto predáva v obchode, niekto píše, kreslí, niekto sedí v kancelárii. Krása … samotné bytie človeka sa za určitých okolností stáva tvorivým. Nemusí sedieť v meditácii.

Tvorivé energie sú obrovské, široké spektrum liečivých, blahodarných energií pre systém zem. Tvorivé energie ľudskej práce, ľudských myšlienok vytvárajú protipól ku prejavom nám negatívnych energií. Tvorivé energie neutralizujú účinok týchto energií, prepracúvajú ich a posielajú do častí vesmíru, odkiaľ prichádzajú. Oheň tvorenia odráža negatívne víry, presvetľuje, vnáša pôvodnú harmóniu, ochraňuje, dáva záruku budúcnosti ako procesu vesmírnej evolúcie.

Tvorivé energie prichádzajú z ohnivého počiatku priestranstva, z ohnivej energie, napĺňajúcej celé priestranstvo prejaveného vesmíru. Srdečná čakra AnaHáta akumuluje túto energiu. Tvorenie je prejavenie ohňa lásky v práci ľudí. Tvorenie je podstatou evolúcie, pohyb, dynamizmus, svetlo.

Kdekoľvek sa tvoriví ľudia objavia, kde žijú, ich svetlé práce vytvárajú podmienky pre prechod jemných energií do kontinua zeme. Nech robia čokoľvek, robia svoju obľúbenú prácu.

Vnesme optimizmus do svojho života. Naučme sa milovať život taký, aký je. Naučme sa v ňom tvoriť. Áno, práve pre podmienky na súčasnej Zemi je to ťažké. Svet vôkol má svoje veľké nedostatky. Ale dosiahnutie krásy je možné a je veľké. V človeku je latentná obrovská sila,  jeho duch, vôľa a láska. Jeho tvorivé vyjadrenie. Láska človeka zasvieti ďalšie a ďalšie plamienky v dušiach ľudí vôkol.

Energetický vír svetla sa deje jednoduchou prácou. Otvoreným srdcom. Úsmevom, zdieľaním chvíľ s priateľmi. Pohladením, objatím, počúvaním druhého. Schopnosťou ticho bez slov vyjadriť lásku a náklonnosť k blízkemu človeku. Nadchnutím sa pre vznešený cieľ, postupnou premenou bytosti na plamienok spolupráce. Plamienok je však predzvesťou veľkého ohňa Spolupráce.

Vnášajme myšlienkou dobra do nášho sveta. Vnášajme oheň sebavyjadrenia do nášho sveta. Vnášajme plamienok vynaliezavosti do našich životov. Láska, dynamizmus, krása nech sú našim vyjadrením. Nepredvídateľné sú naše prejavy krásy. Láska k životu, v tomto veľkom okamžiku zvíťazí.