You are currently browsing the category archive for the ‘Matka Sveta – Ženský Počiatok’ category.

Urusvati, prekrásna sestra, počuješ? Posvätné Ja je s nami, ochráňme Univerzitu Slnka, na Zemi je Tvoj Duch a cez naše ruky prejde Tvoja stavba do nového Sveta.

Urusvati, počuješ? Umenie je Tvojim dielom, Vzdelanie volá naše vnútro, našimi rukami prejde do nového Sveta.

Urusvati, biela sestra, krásne je ráno pri prvých lúčoch, pôvabný je západ slnka pri poslednom záblesku svetla.

Priatelia, vytvorme svoju najkrajšiu predstavu o novom Svete, každý svoju jedinečnú predstavu, a smelo ju realizujme v živote. Postavme Univerzitu Slnka. Postavme Katedry jedinečnosti, krásy mnohotvárnosti a jedného Celku.

Ja hovorím, že budem radšej vlastnými rukami stavať dom pre Milovanú, len nech som v spojení so s Ňou a Zemou, celým telom vedomý jej tela. Tak zostanem chránený a nesený v dlaniach Bohyne a Boha.

Urusvati, drahá sestra, sedíme pri Tebe a Ty nám spievaš opojnú melódiu nezvyčajnej krásy.

A v diaľke, neznámy národ trubačov silno zatrúbi hlbokú, tiahlu pieseň. Rozostavaný šík sa pohol nadol z Hôr do údolia Zeme. Vznešení bieli rytieri, kniežatá, vládcovia a králi. Kráľovné ,princezné, bojovníčky Svetla so zástavami nadobudnutých storočí, skúseností a so znakmi Lásky, Poznania a Slobody. Všetci schádzajú do človeka do údolí Zeme.

Urusvati, počuješ? Ochraňuj sväté dni, ochraňuj ľudské deti, ochraňuj ženy a mužov na ceste do Domova, ochraňuj osud Zeme.

Urusvati, Sestra, buď s nami.

Bratia, priatelia, ochraňujme bytie a budujme našu najkrajšiu myšlienku. Vyjdime opäť na chvíľu z Ticha a ozvime sa nádhernému životu. Matka je s nami.Matka Sveta. Ženský Počiatok. Môžeme hovoriť o kňažkách, o kráľovnách, o dámach, o múdrych sudičkách, o vznešených princeznách, plných poézie, životnej múdrosti, duchovnej krásy a vnútornej sily. Tieto pozemské kvety nám najlepšie opisujú rozprávky, legendy a povesti. Tu pre ľudí zostáva odkaz, kde je uložený archetyp Ženy vodkyne a nasledovania hodného príkladu. Tento archetyp dostáva do vienka každé dievča, ktoré sa narodí. Je to Dar, nadpozemský klenot, ktorý nosí každá žena vo svojom vnútri. Každá žena je teda potencionálnym záchrancom Zeme.

Žena sa zjaví sama, ako Žena vznešenej Ruže, plná duchovnej krásy, spojená s matkou Zem, prírodou a celým Vesmírom. Nájdu sa miesta práce, v spoločenskom, rodinnom, Vesmírnom kruhu. Nie je podmienkou byť krásnou telom a tvárou, duša však napovie. Toto je skutočná „emancipácia“, teda správne povedané navrátenie ŽENY na svoje miesto, ktoré jej oddávna patrí.

Úloha ženy je duchovná. Je to krásna a vznešená úloha. Žena matka a Žena Matka Sveta. Matka Sveta, existuje v našom vesmíre ako ženský pôvodný Zdroj, veľké Vedomie. Ona je povýšená v tento čas premeny vedomia na Vládkyňu. Ona pomôže zachrániť Svet. Na východe sa obracajú s nádejou k Matke Sveta.

Prichádza nová Zem. Z hlbín vesmíru sa vynárajú úplne nové symboly a znaky. Je možné ich tušiť v prichádzajúcich udalostiach. Vejú nad nami v rukách múdrych Učiteľov, pripravené pre nových ľudí. Kto poučený z minulosti a prítomnosti pocíti túžbu priniesť nový náhľad, nové riešenie na zem? Kto prinesie novosť, nový dych, voľnosť, slobodu a rýchly let myšlienky?

Noví ľudia nesú nové symboly. Symboly krásy, umenia a cností. Etiky, morálky a zodpovednosti. Hodnota Ja v celku. Individualita a celok. Noví ľudia nesú nové znaky. Sú pripravené v dávnej dobe, prikryté posvätnou látkou, čakajúce na svoju chvíľu. Prichádza čas priekopníkov, nových ľudí. Čas ľudí srdca a všeobjímajúcej lásky. Oni vnesú do sveta svoj Ideál. Pracujú pre ideál vesmíru, pre spravodlivosť a pravdu. Jeden nesie krásu, druhý nesie poznanie, tretí lásku … Prekrásna mozaika prekryje všetko temné. Nebojujúc, zvíťazí. JA je posvätné. Majú právo tu byť.  Nimi je vrátená posvätná hodnota Bytia.  Žijú a liečia zem. Úsmevom, pohladením, lúčom srdca … lúče sú blahodárne pre zem.  Noví ľudia prinášajú nové riešenia. A pre nadšenie vesmíru, nové riešenia nie sú predvídateľné. To predurčilo ich konečný úspech.

Matka Sveta, prekrásna Žena, ty vysielaš svoje deti na hrdinstvo. Noví ľudia sú tvojimi deťmi. Prekrásny, múdry a vznešený Ženský princíp, počiatok Vesmíru prichádza s Tebou a s novými ľuďmi. Ty vojdeš ako nový Svet do pozemského kontinua.  Princíp nehy a lásky volá svoje deti. Ste statoční nositelia novej éry. Vaša prítomnosť tvorí novú dobu. Matka Sveta vás posiela do všetkých kútov zeme. Pracujte pre zdokonalenie podmienok na zemi. Srdce vesmíru, láska a Ženský Počiatok je s vami.

700193_043