Ľudský organizmus

Náš Cieľ – je vyzbrojiť človeka bez jediného prístroja alebo stroja. Jediným prístrojom je v tomto prípade ľudský organizmus v celej jeho zložitosti, so všetkými jeho možnosťami, ktoré sú v ňom potenciálne obsiahnuté. Žiadne dva organizmy nie sú rovnaké. V procese dlhej evolúcie sa počas mnohých miliónov rokov aparát ducha neustále vyvíja a zdokonaľuje a… Continue reading Ľudský organizmus

Advertisement

Zvesť Šambaly

My Žijeme vo výšinách, aby ľudia, k Nám stúpajúc, hoci i myšlienkami, mohli ponechať všetko ich obklopujúce, dolu v nížinách. Nehovorím ani tak o veciach, ako o psycho-duševnom prostredí. Ono pôsobí, ono jedná preukázateľne a dôrazne. Vtáča poznania, akoby vylieta zo svojho obvyklého hniezda, nechajúc ho za sebou, ponáhľa sa, kamkoľvek túži. Upriamený let je… Continue reading Zvesť Šambaly