You are currently browsing the daily archive for 3. januára 2010.

Urusvati, prekrásna sestra, počuješ? Posvätné Ja je s nami, ochráňme Univerzitu Slnka, na Zemi je Tvoj Duch a cez naše ruky prejde Tvoja stavba do nového Sveta.

Urusvati, počuješ? Umenie je Tvojim dielom, Vzdelanie volá naše vnútro, našimi rukami prejde do nového Sveta.

Urusvati, biela sestra, krásne je ráno pri prvých lúčoch, pôvabný je západ slnka pri poslednom záblesku svetla.

Priatelia, vytvorme svoju najkrajšiu predstavu o novom Svete, každý svoju jedinečnú predstavu, a smelo ju realizujme v živote. Postavme Univerzitu Slnka. Postavme Katedry jedinečnosti, krásy mnohotvárnosti a jedného Celku.

Ja hovorím, že budem radšej vlastnými rukami stavať dom pre Milovanú, len nech som v spojení so s Ňou a Zemou, celým telom vedomý jej tela. Tak zostanem chránený a nesený v dlaniach Bohyne a Boha.

Urusvati, drahá sestra, sedíme pri Tebe a Ty nám spievaš opojnú melódiu nezvyčajnej krásy.

A v diaľke, neznámy národ trubačov silno zatrúbi hlbokú, tiahlu pieseň. Rozostavaný šík sa pohol nadol z Hôr do údolia Zeme. Vznešení bieli rytieri, kniežatá, vládcovia a králi. Kráľovné ,princezné, bojovníčky Svetla so zástavami nadobudnutých storočí, skúseností a so znakmi Lásky, Poznania a Slobody. Všetci schádzajú do človeka do údolí Zeme.

Urusvati, počuješ? Ochraňuj sväté dni, ochraňuj ľudské deti, ochraňuj ženy a mužov na ceste do Domova, ochraňuj osud Zeme.

Urusvati, Sestra, buď s nami.

Bratia, priatelia, ochraňujme bytie a budujme našu najkrajšiu myšlienku. Vyjdime opäť na chvíľu z Ticha a ozvime sa nádhernému životu. Matka je s nami.Ako sa zachvieva slnečná sústava, ako sa zachvieva slnko, ako sa zachvieva planéta Zem, tak sa chveje ľudské srdce. Poznajme v ňom princíp okúzľujúceho „volania“. Volajú nás ďaleké Svety, princíp Nite, ktorá spája všetky svety, je utvrdzovaný pociťovaním „udalostí“ cez srdce.

Hovorí sa, že v srdci možno cítiť udalosti v ďalekých Svetoch. Takto mohol byť niekto z nás vo svojom vnútri svedkom energetickej zmeny v ďalekom svete. Takto možno cítiť energetickú „búrku“ v ďalekom svete. Každý so svojim „počiatkom“, nesie ťažkosti zmien v celom Vesmíre, prejavujúce sa silnými záchvevmi a búšením srdca.

Obetavosť je však radosť a šťastie, prispieť svojou čiastkou pre evolúciu Zeme a celého Vesmíru.

Sme svedkami prípravy na budúcu éru, kedy srdce je citlivým „tykadlom“ priestoru, kedy  Svety sú spojené cez srdce a každú vesmírnu udalosť možno cítiť cez magnetizmus srdca. Mentálna energia je komunikačným poľom, srdce sa stáva pracovný nástroj.

Načúvajme ďalekým Svetom cez srdce. Načúvajme Zemi cez srdce.

Ochraňujme svoje srdce.