Práca rúk

Ohnivý Svet časť 2, 293 Nie nadarmo starodávni mudrci navrhovali venovať sa umeniam alebo remeslám. Každý sa musel pripojiť ku takejto práce rúk. Mysľou sa zaoberali prostriedkom koncentrácie. Každý, v snahe o zdokonaľovanie, napäl vôľu a pozornosť. Dokonca i na nemnohých kusoch (predmetov), ktoré sa k nám dostali, možno vidieť vysokú kvalitu remesla. Práve teraz… Continue reading Práca rúk

Kozmický Oheň

Ohnivý Svet, 3. časť, 129. V duchu každého človeka žije počiatok dobra, ktoré, pokiaľ niekto vedome vyvoláva tieto energie Svetla, môže nasycovať všetko súcno. Budovanie duchom môže byť napäté prúdmi, ktoré sú prejavené dobrom alebo zlom; všetko závisí od človeka, ktorý môže uviesť v činnosť rozličné mechanizmy. Každý budovateľ si môže úprimne povedať, komu slúži… Continue reading Kozmický Oheň

Koľko úsilia stráca ľudstvo pri hľadaní zázrakov

Nekonečnosť č.2, 452 Koľko úsilia stráca ľudstvo pri hľadaní zázrakov a nepočúva hlas, usmerňujúci ku sile duchovného poznania. Je naozaj možné, že pri zhmotňovaní predmetov je účastná toľká moc, že rozpoznanie (rozdielu) zásielok ducha a energie sa zotiera? Ako môže materializácia, ktorá ohluší vedomie a vedie k viditeľným prejavom, viesť ducha ku vzdialeným svetom? Koniec… Continue reading Koľko úsilia stráca ľudstvo pri hľadaní zázrakov

Sebazdokonaľovanie je Svetlo

Ohnivý Svet, časť 1., 308 Sebazdokonaľovanie je Svetlo. Sebauspokojovanie je tma. Je možné budovať život tak, že každý deň bude koncom, no možno i tak presvetliť život, že každá hodina bude počiatkom. Tak možno pred očami znovu prebudovať našu pozemskú existenciu. Len touto cestou bude možné opäť preciťovať otázky o budúcnosti a poznanie o ohnivom… Continue reading Sebazdokonaľovanie je Svetlo

Hlavné nedorozumenie

Ohnivý Svet, časť 1., 597. No i tak hlavným nedorozumením zostáva, že ľudia sa pripravujú na smrť namiesto toho, aby sami seba učili pre život. Počuli už dosť o tom, že koncept samotnej smrti je narušený. Ľudia počuli už dosť o nutnosti zmeniť sedem tiel. Je už možné porozumieť, že tieto premeny prebiehajú pri najbližšej… Continue reading Hlavné nedorozumenie

Spolupráca

Občina, 272. Svet je korunou spolupráce. Poznáme veľa rovnomenných konceptov - spolupráca, spoločenstvo, občina, družstvo - ako rovnaké srdečné zjednocujúce základy, svietiace ako majáky v tme. Pri premýšľaní o šťastí svojich blízkych by sa ľudia nemali báť, no je treba sa radovať, pretože šťastie blížneho je naše šťastie. Askéti neopúšťajú Zem, kým nie sú vyliečené… Continue reading Spolupráca

Prišli sme – splatiť veľký dlh

Nadpozemské, 565. Urusvati vie, že láska k ľudstvu nevylučuje lásku k vlasti ... Človek sa nerodí v určitej krajine a nepatrí k určitému národu bezdôvodne. Karmické podmienky nasmerujú človeka vždy na určité miesto. Pred vtelením sa človek dozvie dôvody svojho predurčenia a súhlasí s nimi. Každá inkarnácia prebieha dobrovoľne ... Poznajúc toto všetko, možno pochopiť… Continue reading Prišli sme – splatiť veľký dlh

Rovnováha sveta

Ohnivý svet časť 3, 336 Rovnováha sveta je narušená až po najvyššiu hranicu. Duchovné úsilie je oddelené od hmoty a miesto ich zjednotenia vzniká katastrofálne oddelenie a rozpad. Všetky nevyužité energie zostávajú v pozemských vrstvách a namiesto využitia,  nesú sa v chaotickom víchre. Duchovné hľadanie sa taktiež vznáša v chaotickom víchre, pretože izolácia ľudstva ničí… Continue reading Rovnováha sveta

Srdce (Сердце)

(§2) Mnohé legendy opisujú splnenie prianí, avšak nehovoria o základnom predpoklade, o bezvýchodiskovosti, ktorá vyhrocuje a zaostruje priania až do neodkladnosti; kedy každá malá obchádzka už otupuje šíp neodkladnosti. Tak ako pláva ten, čo nepozná vodu, keď ho nebezpečenstvo tiahne ku dnu, takto sa rieši prijatie priania, keď sú odrezané všetky cesty. Ľudia hovoria: "Stal sa zázrak!"… Continue reading Srdce (Сердце)