You are currently browsing the category archive for the ‘Meditácie’ category.

Usadíme sa pohodlne, zavrieme oči, nezabudneme vystrieť chrbát, rozšírime hrudník, uvoľníme pľúca a pokojným nádychom a výdychom ich napĺňame životodarnou energiou, meniacou celé telo na príjemný pocit sviežosti. S každým výdychom upokojujeme fyzické srdce, už kľudne tlkoce rytmus života, svaly, postupne od nôh až po tvár, sa teplom dychu prehrievajú a všetko napätie z predchádzajúcich dní je postupne odviate vánkom upokojujúcej kolísky pravidelného dychu.

A on sám, vánok pokoja duše, otvára bránu Tvojho vnútra a blízkosť božskej podstaty roztvára Tvoju náruč, Ty spočinieš kľudný, tichý vo vnútri samého seba. A radosť otvára Tvoje srdce, tešiac sa blízkosti drahého Stvoriteľa, celá hruď sa zalieva teplým svetlom, lúče presvitajú cez priestor a ich farebná hra onedlho vytvára jasný, žiarivý kotúč srdečného slnka. Možno Ty vidíš biely, čistý kvet, rozvitý v zelených listoch jemnosti a krásy, alebo Ty vidíš dúhu, spájajúcu nebo so zemou v tisícoch odtieňov chvejúceho sa vzduchu, alebo Ty sa len kúpeš v slnečnom jase zlatistých farieb úsvitu srdca. To láska prišla k Tebe a Ty smelý, milujúci Svet, posielaš ju celému Vesmíru, všetkým živým bytostiam. A ich odpovede ešte víac rozzvučia Tvoje srdce do harmónie spolupatričnosti a jednoty so všetkým živým.

Zachovaj si múdrosť otvoreného srdca, všedné dni sú smädné po láskyplnej jednoduchosti Otca, veď všetci túžia byť milovaní. A kamkoľvek ideš, nes so sebou Otcove svetlo, duch Tvojho Učiteľa Ti napomôže v nesení tohto kahanca. Nech viditeľne svieti, ako slnko, v nezištnej práci pre planétu. Nes v srdci svetlo Otca a vždy, keď vstúpiš do práce, či zamestnania, rozlievaj ho s úsmevom a pochopením Tvojim bratom. Radosť nech je Tvojou spoločníčkou, ona vie ako otvárať srdcia blížnym, len stačí jednoducho, milovať. Maj rád vo svoju prácu, pretože láska sama tvorí nekonečné svety, svety dobra a harmónie. A každá kvapka z Tvojho srdca rozpustí kúsok po kúsku tmu a vytvorí nové, čisté podmienky pre ľudskú spoluprácu.

Snaž sa vniesť do práce všetky časti Ducha. Nech Kultúra, Etika, Láska, premenia Tvoje činy na duchovnú prácu, prácu pre dobro Zeme, pre blaho všetkého živého. Pamätaj, že len láska, porozumenie, ktoré vplietaš v práci pomedzi ľudí majú trvalú hodnotu. Oni prinesú ovocie pokoja a aj keď to možno nevšimneš, Tvoj nezištný čin po čase mení okolitý svet na nepoznanie.

A nezáleží na tom, čo robíš. Duch práce je už taký, nevidí si na ruky, len hľadá toho, komu by pomohol. Nezávisí od druhu práce, veď o čo je lepší mudrc od kováča, keď v ich  vnútri lieta iskra milovania a v ich rukách bdie samotný duch Pomoci? A o čo je lepšie ráno od večera, keď ráno prináša nový deň a večer prísľub zajtrajšieho dňa, ešte krajšieho? Obaja nesú svetlo, preto múdri vždy vraveli, len láska a súcit rozhodujú.

A pamätaj, vždy je s Tebou Tvoj milovaný brat, Učiteľ Tvojej práce, ktorý povedie Tvoje kroky cez labyrint hrubohmotnej práce, a pomôže Ti pozdvihnúť Tvoju prácu pre šťastie Teba a všetkých. Obráť sa na neho tichou prosbou, v ľahkej, či ťažkej chvíli, lebo hneď potom On pošle jemného posla lásky pomedzi Tvoje činy, vykonať posvätné, zázračné dielo.  Spolu s ním, započneš konať ozajstnú kozmickú prácu.

 

A s otvoreným srdcom, vykročíš konať činy pre dobro života, pre dobro Planéty.

 

Uvedomíme si, že o chvíľu bude meditácia končiť, vrátime sa do tejto miestnosti, uvedomíme si svoje telo, zhlboka sa nadýchneme a otvoríme oči.

Nájdeme si pohodlné miesto, zavrieme oči, uvoľníme celé telo. Všetky starosti dňa od nás odchádzajú, cítime sa už ľahko, príjemne. Skľudníme dych a akoby sme sa vznášali na hebkej vlne tichej rieky, upokojíme myseľ, zmeniac celé svoje okolie na mierne zátišie rozkvitnutej lúky. V tomto pokoji, pomaly vkĺzneme do nášho vnútra a ihneď pocítime okolo seba vibrácie mieru, kľudu a ticha.

Spomeň si na svoje srdce a Tvoja hruď sa rozžiaruje jasnejším a jasnejším svetlom, to sama tvoja božská podstata osvetľuje svet a dáva mu tak veľmi potrebné, uzdravujúce vibrácie lásky. Tvoje slnko srdca sa zväčšuje, vyplňuješ ním už celý priestor, prežiar ním teraz svoje telo, uzdraviť ho a tak isto pomôž svojim druhom spoločne vytvoriť veľký svetelný lúč , spájajúci nás s Planétou Zem, Kozmom a s milovaným Stvoriteľom.

Vyšli zo srdca lúč lásky do celého Vesmíru, nech všade porozumejú, že tu sa prebúdza Človek, že tu sú ľudia, ktorí pochopili svojej podstate a pomáhať a milovať stáva sa základným princípom  ich života. A skutočne prichádza odpoveď na Tvoje volanie, drahé bytosti z vyšších duchovných svetov prichádzajú byť prítomnými a byť nápomocnými tvojemu rastu, tvojemu učeniu.

A porozumej, ako je potrebné v tejto dobe, dobe konečného zúčtovania síl Svetla a Temna nechať sa viesť Učiteľom. Naozaj porozumej, že v každej chvíli tvojho života, v tvojich skutkoch, myšlienkach majú o teba záujem tieto dve sily. Ty sám sa stávaš svedkom súboja ich energetík, či si to uvedomuješ, či nie. A práve v tejto chvíli prichádzajú ti na pomoc požehnané bytosti, šťastní sprievodcovia, čo radi vezmú tvoju ruku a prevedú ťa životom odhodlane, plného lásky, obetavosti. A tvoje hrdinstvo v oddanosti láske, v oddanosti silám Dobra, narastie ako krídla, preletíš svetom a naplníš bezodné nádoby ľudí túžobne očakávaným nektárom nezištnej pomoci, ovlažiť ich smädné ústa a vysušené pery.

A kde hľadať Učiteľa?

Vo svojom srdci, v čistom úmysle pomoci, čistej myšlienke, v tvojom nezištnom čine pre dobro Planéty a ľudí. Nájdeš ho za prejavmi tvojho Ducha, v tvojej vynaliezavosti, tvorivosti, áno naozaj v Tvorbe je on, premieňajúci tvoje skutky na Krásu a Harmóniu. Hľadaj ho za čistými prejavmi prírody – v šumení lístia, v burácaní mora, či v tichom plynutí rieky.

A predsa, nezabudni sa na neho obrátiť vždy úprimnou prosbou v srdci, pretože pomáhať ti môže len natoľko, nakoľko mu ty dovolíš. A uvidíš s akou radosťou a starostlivosťou o teba poponáhľajú sa ti na pomoc milované bytosti, pomôcť ti prejsť cez prekážky a ochrániť ťa od negatívnych procesov. Buď preto prostý, jednoduchý, srdečný, pretože všetky vlastnosti, ktoré prejdú svetlom tvojho srdca, povznášajú ťa k rukám Učiteľa. A nauč sa celou svojou pozornosťou obracať k jeho prítomnosti v tvojej práci. A on spojí sa s tebou a prevedie ťa životom plným skúseností, prevedie ťa opatrne, rýchlo a krásne.

A keď nitky spojenia s ním budú už pevné, uvedom si aj ty svoju veľkú zodpovednosť za neho, pretože od tejto chvíle stali ste sa jedným telom, ty si on, on je ty.

A vyletíte spolu k nebeským výšinám a budete poznávať nekonečné diaľavy Vesmírov. A nebude konca šťastiu, láske, radosti, pretože u Otca je tvoj vytúžený Domov. Domov, kam vo svojej božskej podstate patríš.

Pomaly sa vrátime späť do svojho tela, uvedomíme si dych, zhlboka sa nadýchneme a otvoríme oči. 

Pohodlne sa usadíme, príjemnou polohou odľahčíme telo, vyrovnáme chrbticu, aby energia  v tele mohla prúdiť čo najlepšie a najšetrnejšie. Uvedomíme si svoj dych, pomaly zmenšujeme jeho frekvenciu, až sa stane pokojným pomocníkom nášho tela, prinášajúcim všetkým orgánom uzdravujúcu životodárnu energiu. Pokúsime sa prestať vnímať naše myšlienky, už po nich nesiahame, myšlienky prichádzajú a odchádzajú, nestrážené nami samými, preletia nepovšimnuté mysľou. V tomto tichúčkom ponorení skúsme chvíľu zostať, pretože sme sa priblížili k prahu nášho bytia, ku jednote so všetkým živým.

A teraz si všetci predstavme ako sa na našej hrudi rozžiaruje svetelný kotúč, najprv je matný a sotva zreteľný, akoby slnko v rannej hmle, potom sa čoraz viacej rozsvecuje, lúče začínajú prenikať von, ako šípy, láskavé a dobrotivé, osvecujú  hruď žiarivým zlatým slnkom, z ktorého sa nežne otvára ružový lotosový kvet, jemný sprievodca lásky. A celá  hruď sa mení na jagajúci pravotočivý kotúč ozdobený krehkým ružovým lotosom, naše slnká zapĺňajú okolitý priestor, spájajú sa v jeden jednotný lúč a opúšťajú nás oznámiť svetu, že k nám prišli láska a priateľstvo.

Pozrime sa našim vnútorným zrakom na okolitú krajinu. Srdcom odhalíme, čo je voľným okom neviditeľné a náš zrak zaplaví nevídaná krása popoludnia v lese. Vôkol stromy šumiace v lesnej melódii, kývajúce nám na pozdrav, ich vrcholce sa strácajú až na horizonte a toto zelené more mení svoju farbu podľa slniečka a vetríka. Pozrieme sa na slnko, teplý kotúč nám pripomína svetlo na našej hrudi a zrazu, naozaj, pocítime tam teplo – to sme so slnkom našli našu dávnu stratenú jednotu. Sedíme uchvátení krásou okolitej krajiny a započúvame sa do ticha popoludnia. Štebot vtákov, jemný vetrík, šum stromov a ešte veľa iných zvukov, ktorých pôvod nevieme určiť, zlievajú sa do tichej piesne napĺňajúcej naše srdcia radosťou a bázňou. Započúvajme sa do tejto piesne, počúvajme pieseň o Zemi, baladu mieru, pokoja a harmónie:

Možno rozprávať Slovami o Kráse?

Možno položiť šírošíre pláne na papier

a zaliať ich morom viet?

Námorníci hovoria: „Zem je tam,

kde sa more snúbi s oblohou.“

Pútnici vravia:“Zem je tam,

za vysokými horami.“

A hoci majú pravdu, vravím, že Zem je tu, pred Vami, jej dych Vám ovieva tvár a vôňa lúk a polí, je vôňou Vás samých, keď sa dívate na seba v radostných chvíľach priateľstva a lásky.

 

Zem ste Vy sami a aj keď sa navonok zdá, že listy sú osamotené a oddelené Kneň však vraví:

„Moje milované, drahé lístky.“

A ak sa budete radostne s deťmi prechádzať po lesoch, tak Zem sa Vás bude pýtať:

„Či nie rieky a moria sú Vašimi žilami?

Či nie tráva, stromy sú Vašimi vlasmi?

Či nie rozsiahle pralesy sú Vašimi pľúcami?

Či nie hruď hliny je Vašim chlebom?

A bzukot hmyzu hudbou?

A malebné zátišia hudbou?

A steny skál, kamene farebnou freskou?

A hory vznešenými sochami a strážcami Vašich snov?

 

Pieseň doznieva a nás zaplaví veľký súcit so Zemou a precítime k nej veľkú lásku, jej vlny nám prechádzajú srdcom, pohľadom zaletíme po blízkom okolí, po tomto regióne a lúčami z našeho srdca obíjmeme lesy lúky, potôčiky, oblaky. Obíjmeme ich vrúcne, láskyplne, ale pritom nežne, akoby sme sa dotýkali jemnej harmónie, v snahe nenarušiť ju, ale napomôcť. Posielajme svetlo našich sŕdc a ono sa rozprestrie na všetky strany tejto krajiny, zaplaviť ju nežnosťou, láskou a pomocou. Nezabudnime poprosiť Otca celého Vesmíru o pomoc pre našu prácu a On sám pridá k našemu úsiliu lásku a starostlivosť bytostí, ktoré bdejú nad napomáhaním prírode, nad zvečnením plánu Otca, nad harmóniu a rovnováhou na Zemi.

Necháme chvíľu prechádzať cez naše telá energetické programy pomoci planéte a ľuďom a precítime, že od tejto chvíle sme naozaj spätý so Zemou, chápeme, že všetko je živé. S našimi bratmi, ktorých telo vidíme ako stromy, rastliny, potoky, rieky, tvoríme jedno telo spojené v nás samých. Uvedomíme si, že láskou svojho srdca pomôžeme planéte Zem, pretož len láska je jediná, ktorá uvedie všetko do harmńie a premení svet na obydlie krásy a spolubytia.

A keď sa niekedy budeš prechádzať po lesoch a lúkach a uvidíš kvety, spomeň si, že to sú kvety, ktoré ti posiela Zem, ako vďaku za tvoju pomoc, darovanú pre ňu dnes, v tejto chvíli.

Uvedomíme si, že je čas našu prácu ukončiť, ešte chvíľu zotrváme v láskavom pohľade po okolí, uvedomujeme si telo, s ľahkosťou  hlboko sa nadýchneme a otvoríme oči.

Posadíme sa pohodlne, vzpriamime chrbticu, aby životodarná energia mohla prúdiť kanálom Sušumny čo najlepšie, bez prekážok. Uvoľníme celé telo, počnúc nohami, bruchom, hruďou, rukami, oddýchnuť necháme svalom na celej hlave. Necháme sa unášať lahodným zvukom píšťalky do krajiny kľudu, ticha, kde myšlienky nami nepozorované odlietajú a miznú. Sme tichí, stíšení a s radosťou precítime predzvesť našeho božstva, keď vkĺzneme do vnútra našej bytosti, pocítiac veľký mier, pokoj celého Stvorenia, milovaného Boha, našej  láskyplnej podstaty.

A naozaj, pocítime teplo v našej hrudi a brána Srdca sa pomaly otvára, lúče zlatistého Slnka prenikajú postupne von darovať svetu teplo, nehu všeobíjmajúcej lásky. Je úsvit a v našom srdci nastáva nový deň, deň nových skúseností, vedomostí, deň dotyku s večnosťou. Pohladíme slnkom záhradu svojho srdca a v strede na najkrajšom mieste rozvíja svoje lístky lotosový kvet. To je kvet poznania našej božskej podstaty, v ňom sa odráža Svetlo celého vesmíru a kvapky dažďa nehy Stvoriteľa vytvárajú na ňom krištáľovú, čistú rosu. To je kvet spojenia s vyššími duchovnými hierarchiami a osvetlený tvojim Srdcom stáva sa symbolom lásky, dobra a slobody. Cítiš jeho láskavé vibrácie, sú ti veľmi známe, blízke a ty porozumieš, že si sa spojil so svojim Učiteľom. Popros ho o pomoc, nech hladí svojou nežnou rukou brázdy v tebe a vedie ťa životom opatrne, plného ducha a poznania.

A zaraduj sa s ním svojej slobode, zaraduj sa na svojej ceste, lebo tvoja radosť je Učiteľovou radosťou. S úsmevom nes jeho Svetlo, hoci aj cez najťažšie prekážky, lebo on vie, že občas máš hodinu tuhého boja, ale ty vieš, vždy zvíťazíš. Dobrou náladou najlepšie pomáhaš Učiteľovi. Nech tvoj duch žiari, lebo v duchu sa nachádza Pravda. Keď môžeš dať Svetlo, neváhaj. Otváraj cestu Srdca tým, ktorí zaklopú. Vtedy budeš hovoriť k ľuďom a vedz, že slová, ktoré odomkýňajú sú prosté, jednoduché. Takto vlievaj radosť do ľudských duší, tým prinášaš dary Stvoriteľovi vesmíru. Skutočne, premýšľaj o hviezdach, ktoré neustále darúvajú ľuďom svoj svit. Buď podobný týmto hviezdam a dávaj ľuďom Učiteľovu múdrosť, lásku, poznanie. Lebo len keď je všetko rozdané môžeš dostávať. Pracuj preto v mene Učiteľa a kamkoľvek ideš nes so sebou jeho Svetlo. Nech oheň tvojho Srdca plápolá plameňom nekonečného súcitu. Len miluj a pomáhaj. Neposudzuj veľa, len konaj s láskou v Srdci, tvor a vynaliezaj ako Svetlo vniesť do života. Učiteľ sa nachádza za každým prejavom tvojho Srdca a ver, že spoločne budujete nové základy zjavenia Krásy, základy nového posvätného Sveta.

A teraz, keď si uzrel žiarivú budúcnosť, upevňuj sa v dôvere, viere a statočnosti, pokúšaj sa uprostred každého dňa hľadať žiaru Svetla. A predsa, keď neľahká skúška zatieni tvoj deň, Učiteľ vie ako držať ochranu nad tebou. Preto usmerňuj svoje srdce k nemu, naozaj, on najlepšie vidí mraky nad tebou a ochráni ťa. A pouč sa jeho nehe. Keď spolu s ním rozsievaš po Zemi zázračné kvety nehy, zažínaš v nekonečnosti nové hviezdy.

A takto otvorený jeho pomoci, zázraky Učiteľa budú rásť, tvoj svet sa bude meniť a uprostred záhrady lásky vzrastie tvoja múdrosť. Nech láska rozžiari tvoje Srdce a naplní Zem súcitom a pomocou. Nech zvíťazí láska a krása ducha.

Pomaly si uvedomíme, že budeme meditáciu končiť, vrátime sa vedomím do miestnosti, uvedomíme si telo, zhlboka sa nadýchneme a otvoríme oči.