Bratstvo VII.

Človek je volaný opäť na svoju pôvodnú cestu. Človek je volaný ku zmene vedomia. Človek je volaný pomáhať planéte Zem a všetkému živému na nej. Stratená Niť je opäť vložená do sveta. Touto Niťou je žiarivé pradivo ľudského srdca, spojené s Hierarchiou. Táto Niť znamená obnovenie dávno zabudnutej spolupráce s vyššími evolučnými rovinami. Práve myšlienka na spoluprácu,… Continue reading Bratstvo VII.

Advertisement

Bratstvo VI.

Nová Éra, je upriamená na pravotočivú energiu Praotca. Súhlasné energetické prúdy prenikajú poliami Zeme. Starodávna matrica Zeme, prenáša a láme tieto prúdy do nových fyzických realizácií, podmienených energetickými programami v kauzálnom poli Zeme. Tieto programy sú súčasťou globálneho vedomia ľudstva, tak isto matrice, cez ktorú sa lámu vesmírne energetické prúdy. Programy očisťovania, vytesňovania opačne rotujúcich energií sa… Continue reading Bratstvo VI.

Bratstvo V.

Preto Bratstvo prichádza s volaním Krásy a Poznania. Upriamuje ľudskú myseľ na najkrajšiu pozemskú záhradu. Upriamuje ľudskú myseľ na paletu jasných farieb a zvukov. Práve od kvetov a ich vôní možno odhadnúť krásu Vyšších svetov. Kvety sú poslami Vesmíru Otca na Zemi. Práve od lupeňov ruže možno odhadnúť symetriu otvorených ľudských dlaní smerom k Počiatku Vesmíru. Práve takto možno odhadnúť… Continue reading Bratstvo V.

Bratstvo IV.

Učiteľ z Vyšších svetov prebýva v ľudskom srdci, jemné sú schody ku Jeho plameňu Svetla. Hmota sa pretvára, mnohé sa hovorí o čistote vedomia. Čistota myšlienok je vedeckou podmienkou spolupráce s Hierarchiou Bratstva. Čistá myseľ vytvára napätie v priestore, ako stĺp, spája výšky Vesmíru s hmotnou Zemou. Presvietená láskou ľudského srdca, vytvára najlepšie podmienky pre transformáciu Zeme. Všetky sily sú upriamené… Continue reading Bratstvo IV.

Bratstvo III.

Na ceste sa však objaví množstvo ťažkostí. Ťažkosti pôsobia na prvý pohľad zdaním neprekonateľnej prekážky. Múdri však vidia v prekážkach výzvu k vynaliezavosti. Ťažkosti sú takto v spolupráci s Hierarchiou možnosťami. Pri zachovaní vesmírneho zákona slobody, medzi prekážkami jasne žiaria objavené možnosti. Vynaliezavosť je vlastnosť, ktorá mení zložité podmienky. Byť vynaliezavý, znamená zmeniť prekážky na možnosti duchovného rastu.… Continue reading Bratstvo III.

Bratstvo II.

Mnohí ľudia na Zemi nesú so sebou posvätný zväzok s Hierarchiou. Počas svojich pozemských vtelení sa zúčastňovali na práci významnej pre Hierarchiu. Mahátmovia, Veľké duše, majú odveky na Zemi svojich žiakov. V každodennom živote, v očiach jedinečných umelcov, vedcov, otcov, matiek, osamelých ľudí a ľudí uprostred davu, možno vidieť jasný záblesk svetla, spájajúci Krásu Vesmíru s ich osobným životom.… Continue reading Bratstvo II.

Bratstvo I.

Nech mi čitatelia odpustia spôsob, akým tento článok píšem. Je to akoby, sústredený tkáč hľadal nitky do svojho koberca, aby vystihol skutočnosť, slovami ťažko postihnuteľnú. Chcem vám predať slová o Srdci. Chcem napísať o Niti života, ktorá odveky prechádza spriaznenými bytosťami. Krok po kroku, prechádzajú ňou bytosti do vyššieho sveta. Jedná sa o tradíciu Srdca, ktorú človek preberá… Continue reading Bratstvo I.