Finále V.

Šiesta rasa. Rasa šťastných ľudských bytostí. Rasa ľudí so zmyslom pre rozhodovanie, pre kultúru, pre vedu, pre etiku žitia. Intuícia je z určitej roviny náhľadu fyzický orgán. Teda menej hmotný, ako sme naučení. Núti nás hľadať vo vyšších formách prejavu energií, začínajúc hmotou a postupujúc vyššie. Učíme sa vnímať ďalšie nad-fyzické orgány, nástroje, ktoré nám ľuďom prislúchajú. Vedomia, … Continue reading Finále V.

Advertisement

Finále IV.

Praktický dôsledok morálnych, etických a kultúrnych kvalít nového človeka je zhromažďovanie tzv. psychickej energie, inými slovami voľného potenciálu na tvorenie, alebo ohňa priestoru. Tento tvorivý oheň je možno zhromažďovať v energetickej sústave človeka a je súdený každému, kto sa vydá na úprimnú cestu sebapoznania a sebazdokonaľovania, učenia, v rámci kozmických zákonov. Oheň tvorenia je daný Vyššími  hierarchiami ako… Continue reading Finále IV.

Finále III.

Slnečný vietor, jedná sa o víry, špirálové pravotočivé víry slnečnej energie, prenikajúce úrovňami hmoty vesmíru a dosahujúce Zem v intenzite zaznamenávanej ľudským organizmom, najcitlivejšie pociťované v ľudskom srdci.   Energetické procesy v človeku prebiehajú v podobnej štruktúre, oheň = oheň, ohnivé telo prenikajúce miechou, spája energetický systém človeka s božskou iskrou, jeho podstatou. Rotuje u väčšiny ľudí… Continue reading Finále III.

Finále II.

Odovzdanie seba do plánu evolúcie umožňuje vnímať seba – JA, na zemi, v pláne vesmírnej hierarchie. Avšak na zemi realizujúc vesmírny najvyšší princíp, je nutné prejsť transformáciou vnútorných ohňov ... od toho sa odvíjajú nespočetné ťažkosti, bolesti, depresie, pichanie v srdci, v hlave ... bolesť v srdci ... straty rovnováhy ... mravenčenie ... pískanie v ušiach ... toto všetko… Continue reading Finále II.

Finále I.

Vždy sa hovorí, že pred konečným rozšírením vedomia sa dochádza ku stiahnutiu nervových centier. Pred prechodom ku kozmickému vedomiu sa vedomie sťahuje do jedného bodu. A človek sa cíti osamelý, opustený a záchranné hlasy akoby neprichádzali. Odtiaľ: „Otec, prečo si ma opustil...“ Tento prirodzený jav učia učenia blízke východným tradíciám. V mnohých podobenstvách je posolstvo o najväčšej tme pred svitaním.… Continue reading Finále I.