Tri kľúče III.

Buďte schopní vynakladať svoju energiu starostlivo a rozumne v každej úlohe. Dokážte urobiť svoje telo silným, sviežim a pevným. Nezaťažujte ho jedlom, vo väčšom množstve, ako je potrebné pre zvyčajné stravovanie, nezaťažujte ho ničím, čo je očividne škodlivé jeho zdraviu. Študujte pravidlá nielen pre duchovný rast, ale aj pre správny fyzický vývoj. Vaše telo je váš základný nástroj, s ktorým by ste mali zaobchádzať múdro. Práve touto starostlivosťou, budete dlhšie niesť túto najcennejšiu nádobu prírodných síl a zdravia cez denné búrky a chodníkmi neúnavnej práce.

Táto nádoba je však daná všetkému, čo existuje. Preto buďte rovnakým dielom citliví ku zdraviu ľudí, zvierat, vtákov a tiež rastlín. Napríklad kvety načierajú zo slnka svetlo a teplo tým istým spôsobom ako vy. Kvety zomierajú práve tak ako vy, keď sú z tohoto vyňaté. To znamená, že ste bratia. Vy ste však starší, silnejší a inteligentnejší. A tak, jeden by mal vždy poskytovať zodpovedajúcu pomoc a venovať viac pozornosti slabšej bytosti. Ste obdarení väčšou silou a múdrosťou ako mnohí stojaci pod vami, preto by ste mali vždy ochraňovať bezbranných a bezmocných, či sú to ľudia, zvieratá, rastliny alebo iní.

Niekto idúc hovorí: „Čím je tmavšia noc, tým sú jasnejšie hviezdy“. Takto, budete nositeľmi svetla, lásky a poznania v ľudskej nevedomosti a pozemskom súperení. Čím viac svetla máte v sebe, tým viac tmy rozptýlite.

Vyviňte v sebe toľko citlivosti a lásky k prírode vás obklopujúcej, koľko je len možné a započujete neutíchajúce hlasy spievajúce chválospev k životodarnému slnku. Milujte hviezdnu oblohu, prenikajúc jej hĺbku. V pokoji noci obráťte svoje oči k trblietavým hviezdam, k neznámym svetom, kde všade je taktiež život, kde všetko je plné úžasnej krásy a veľkolepého svetla. Z týchto druhých svetov aj naša Zem vyzerá ako otáčajúca sa hviezda. Odtiaľ, je teda tiež naplnená veľkou krásou a veľkoleposťou. Nech je vaša duša priestranná kolíska, spôsobilá objať túto krásu a veľkosť. Nech je vaša duša zrkadlo, schopné odrážať ušľachtilosť a spletitosť tvorivého génia prírody.

Rozšírte svoje vnímanie krásy prostredníctvom umení. Majte radi hudbu, obrazy. Nazrite hlbšie do hry farieb. Zvýšte svoj vnem zvukov. Prejavte viac záujmu o všetko zahrňujúce génius tvorcov krásy. Vo výbere určitého povolania pre vás, nebuďte jednostranní alebo úzko-názoroví. Kedykoľvek je to možné, zaujímajte sa o všetko, čo môže obohatiť váš rozhľad.

Potešte sa všetkému, čo je vyjadrením krásy. Zaradujte sa posledným lúčom zapadajúceho slnka.

Buďte ako slnko, štedro rozlievajúce okolo seba svetlo a dynamizmus. Pozrite, koľko veľa ciest k veľkým zdrojom svetla čaká na svojich cestujúcich. Aby ste však mohli po nich ísť, je potrebný pohyb vždy vpred. A život sám je pohyb. Smerom vpred alebo vzad. Hýbete sa s každou myšlienkou, krokom, skutkom. Ak sú upriamené k Bohu, idete vždy vpred. Vyvarujte sa však krokov späť.

Je potrebné dosiahnuť vrchol hory. Ale ako ťažko je stúpať nahor a ako ľahko je byť skotúľaný nadol. Je to druhé múdre? Pomyslite, aké nekonečné šťastie je zaujať vrchol a ukázať cestu iným. Koľko veľa nepoznaného stadiaľ uvidíte?

Aké veľké a nesmierne horizonty sa potom objavia pred vašimi užasnutými očami? Vtedy budete rozumieť plnému významu cesty stúpaním. Získate, čo ste neprerušene hľadali, napriek znášaniu strát, zvíťaziac nad ťažkosťami.

A tak, vždy, s každou minútou vášho života stúpajte vyššie a vyššie. Pamätajte, že počas obtiažnych stúpaní vám bude podaná pomocná ruka.

A čím viac pomáhate ľuďom, tým vznešenejšie a šírejšie bude vaše vedomie a vaša duša, tým ľahšie budú pre vás ťažké stúpania.

Preto vykoreňte v sebe pocit egoizmu. Nebuďte dlžníkom ku prírode. Obdarila vás veľkými darmi. Zasadila vo vás významné semienka. Ona čaká – znásobíte jej poklady? Podelíte sa s nimi s ostatnými?

Skúste počúvať hlasy všetkého, čo existuje. Takto pochopíte zvláštny zreteľ všetkého. Porozumieť – znamená milovať všeobíjmajúcou láskou všetko, čo jestvuje. Nadobudnete tak ďalšie a hlbšie poznanie.

Vyviňte v sebe ako je len možné uvedomenie si harmónie a krásy. S láskou, poznaním a krásou, choďte k ľuďom. Spojte ich. Budujte s nimi život plný svetla, sily, neúnavnej práce a radosti. V tomto veľkolepom tvorivom úsilí dosiahnete nevyčerpateľne nové zdroje sily a poznania. A túžiac naučiť sa skryté poklady prírody v mene Spoločného Dobra, splatíte svoj dlh.

Nasledovaním tejto cesty získate tri veľké kľúče Krásy, Lásky a Poznania.

S nimi otvoríte dvere vedúce k žiarivým zdrojom božskej pravdy.

Buďte schopní sa ujať týchto kľúčov.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s