You are currently browsing the daily archive for 30. júna 2009.

Matka Sveta. Ženský Počiatok. Môžeme hovoriť o kňažkách, o kráľovnách, o dámach, o múdrych sudičkách, o vznešených princeznách, plných poézie, životnej múdrosti, duchovnej krásy a vnútornej sily. Tieto pozemské kvety nám najlepšie opisujú rozprávky, legendy a povesti. Tu pre ľudí zostáva odkaz, kde je uložený archetyp Ženy vodkyne a nasledovania hodného príkladu. Tento archetyp dostáva do vienka každé dievča, ktoré sa narodí. Je to Dar, nadpozemský klenot, ktorý nosí každá žena vo svojom vnútri. Každá žena je teda potencionálnym záchrancom Zeme.

Žena sa zjaví sama, ako Žena vznešenej Ruže, plná duchovnej krásy, spojená s matkou Zem, prírodou a celým Vesmírom. Nájdu sa miesta práce, v spoločenskom, rodinnom, Vesmírnom kruhu. Nie je podmienkou byť krásnou telom a tvárou, duša však napovie. Toto je skutočná „emancipácia“, teda správne povedané navrátenie ŽENY na svoje miesto, ktoré jej oddávna patrí.

Úloha ženy je duchovná. Je to krásna a vznešená úloha. Žena matka a Žena Matka Sveta. Matka Sveta, existuje v našom vesmíre ako ženský pôvodný Zdroj, veľké Vedomie. Ona je povýšená v tento čas premeny vedomia na Vládkyňu. Ona pomôže zachrániť Svet. Na východe sa obracajú s nádejou k Matke Sveta.

Prichádza nová Zem. Z hlbín vesmíru sa vynárajú úplne nové symboly a znaky. Je možné ich tušiť v prichádzajúcich udalostiach. Vejú nad nami v rukách múdrych Učiteľov, pripravené pre nových ľudí. Kto poučený z minulosti a prítomnosti pocíti túžbu priniesť nový náhľad, nové riešenie na zem? Kto prinesie novosť, nový dych, voľnosť, slobodu a rýchly let myšlienky?

Noví ľudia nesú nové symboly. Symboly krásy, umenia a cností. Etiky, morálky a zodpovednosti. Hodnota Ja v celku. Individualita a celok. Noví ľudia nesú nové znaky. Sú pripravené v dávnej dobe, prikryté posvätnou látkou, čakajúce na svoju chvíľu. Prichádza čas priekopníkov, nových ľudí. Čas ľudí srdca a všeobjímajúcej lásky. Oni vnesú do sveta svoj Ideál. Pracujú pre ideál vesmíru, pre spravodlivosť a pravdu. Jeden nesie krásu, druhý nesie poznanie, tretí lásku … Prekrásna mozaika prekryje všetko temné. Nebojujúc, zvíťazí. JA je posvätné. Majú právo tu byť.  Nimi je vrátená posvätná hodnota Bytia.  Žijú a liečia zem. Úsmevom, pohladením, lúčom srdca … lúče sú blahodárne pre zem.  Noví ľudia prinášajú nové riešenia. A pre nadšenie vesmíru, nové riešenia nie sú predvídateľné. To predurčilo ich konečný úspech.

Matka Sveta, prekrásna Žena, ty vysielaš svoje deti na hrdinstvo. Noví ľudia sú tvojimi deťmi. Prekrásny, múdry a vznešený Ženský princíp, počiatok Vesmíru prichádza s Tebou a s novými ľuďmi. Ty vojdeš ako nový Svet do pozemského kontinua.  Princíp nehy a lásky volá svoje deti. Ste statoční nositelia novej éry. Vaša prítomnosť tvorí novú dobu. Matka Sveta vás posiela do všetkých kútov zeme. Pracujte pre zdokonalenie podmienok na zemi. Srdce vesmíru, láska a Ženský Počiatok je s vami.

700193_043

Spôsobov, akým otvárať srdečnú čakru je mnoho, každý má svoju vynaliezavosť a predstavivosť ako ju otvoriť, spôsob je však jemný nenásilný, na hrudi cítiť teplo, hrejivý pocit otvárajúceho sa kvet, lotosu, ruže. Tento kotúč roztáčajme myšlienkami doprava ( pravotočivo, v smere hodinových ručičiek) z pohľadu od nás k nemu, či už vidíme čakru srdca ako rotujúci vertikálny kotúč, vír, vychádzajúci zo srdca, alebo horizontálny kotúč, kolmý na úroveň srdca. V tomto prípade roztáčame myšlienkami čakru doprava, pozerajúc sa na ňu zhora ( od Zdroja ). Tento princíp uplatňujme na ostatné energetické telá, uložené na čakrách, správna rotácia čakier je vždy doprava. Svet okolitých bežných myšlienok, svet opačných energíí, svet matrixu, jeho úmysly rotujú ľavotočivo, ako deštruktívna energia, vzhľadom na nás.

Anaháta (srdce) je čakrou stojacou v strede systému človeka, jej svetlom presvetľujme ostatné čakry, predstavujúc si svetlo, lúč Anaháty vchádzajúci do vnútra tejto čakry až na úroveň chrbtice (Ohnivé telo, prechádzajúce pozdĺž miechy temenom hlavy až k Počiatku ako Božská iskra ) a cez tento kanál chrbtice vystupujte alebo zostupujte jemne a veľmi opatrne z úrovne srdca, jeho lúčom na ostatné čakry. Venujte sa jemne každej čakre, čistite, posiľňujte, presvetľujte tmavé škvrny a farbite čakry správnou farbou: 1.malinovočervená, 2. čistá ružová (oranžová, je farba zašpineného informačného poľa 2 čakry), 3. sýta žltá, 4. zelená, 5. svetlo modrá, 6. tmavo modrá, 7. fialová. Správne farby čakier sú sýte a krásne. Čakry roztáčajte doprava pri pohľade od vás, alebo zhora. Vždy platí, presvetľujeme lúčom 4. čakry.

Ako je správne poznamenávané, je životu dôležité v tejto dobe venovať sa auto-regeneračným technikách, stav energetických tiel, stav aury ( to je len jedna časť energetických tiel – ich obal) sa významne a životne podieľa na ochrane celkového energeticko-fyzického systému ľudí. Pri práci s Anahátou, pri čistení svojho energetického systému je vhodné poprosiť o pomoc vyššie svety, svojho Sprievodcu, Učiteľa. On môže až na základe vašej prosby vstupovať a pomáhať vášmu energetickému systému. Spôsob čistenia, presvetľovania čakier sa postupne, pravidelne, stáva jednoduchším a rýchlejším, a naučíme sa, že prostá myšlienka, uvedomená v srdci, nás spojí s vyššími svetmi, s Učiteľom a presvetlí ostatné čakry, v krátkom okamihu. Jedná sa o to, aby sme postupným presvetľovaním, myšlienkami, krok po kroku upriamovali svoje vedomie a myšlienky na informačné polia zeme a vesmíru, energetickou úrovňou rovné Vyšším svetom, rovné energii Anaháty. Kvalita myšlienok rozhoduje, pokúsme sa vytvoriť postupne jednotný organizmus s Učiteľom ( s Vyššími svetmi), takto sa stanúc v spolupráci s Ním ( s Vyššími svetmi) čistiacou stanicou svojich energetických tiel, energetických tiel blízkych ľudí a energetických tiel planéty Zem.

Týmto spôsobom, ako aj jedným z najvýznamnejších záchranných možností, ide o nadviazanie energetickej spolupráce s Vyššími svetmi, konkrétne s bytosťou, nám najbližšou, s milovanou bytosťou veľmi podobného charakteru ako naša individualita, avšak na vyššej úrovni. Takto nadviažeme na dávno predpovedanú, starodávnu, dlho zabudnutú a popieranú niť, na líniu tvorenia, ochrany, spolupráce a bratstva. Svetlom, lúčom správne roztočenej Anaháty, možno presvetľovať udalosti, svoje okolie, prírodu, tvorivosť v tomto nepozná hraníc, každý je individuálny, každý cíti kde a ako pomáhať. Pri myšlienke o spolupráci, prosbe, dovolíme Vyšším svetom konať cez naše energetické telá. Vyššie svety, milované individuality, nemôžu energeticky pracovať v našom kontinuu, bez nášho zvolenia.

Lúče svetla Anaháty napomáhajú v dobe Apokalypsy v očistných procesoch na planéte Zem, prostredníctvom presvetlených ostatných čakier možno sa stať očistnou stanicou, v širokom energetickom spektre zemských a vesmírnych informačných polí, udržujúc vlastné telá v relatívnom zdraví a kondícii. Avšak rozhodujúce sú nezištný úmysel, čisté myšlienky a láska v srdci. Toto zaručuje energetické spojenie so správnymi rovinami, s úrovňami blízkymi srdcu a jeho kvalite, s milovanými a blízkymi bytosťami a individualitami. Dôležité je srdce, úmysel, kvalita a čistota myšlienok, upriamenie na Zdroj, Počiatok, Vyššie svety, postupne zjemňujúc svoje energetické telá, stanúc sa energeticky, pri spolupráci s milovanou bytosťou Učiteľa, štítom, útočiskom energií lásky a očisťovania v zemských podmienkach. Duch je neobyčajné sila, v spojení sa jeho sila znásobuje. To platí o spojení (energetickom), na báze spolupráce, podobných bytostí na zemi, alebo vo vesmíre. V osamelosti je oddelenie, v oddelení je strach nablízku. V spojení však je nablízku duchovné víťazstvo. Prenášajúc srdce na planétu Zem, v spojení s domovom, strach a smrť neexistuje. V skutočnosti popri strachu rovnocenne existuje duchovné víťazstvo, odvaha a šťastie.

Prajem všetkým mnoho odvahy, lásky v srdci a šťastie. Šťastie praje odvážnym, milí moji.