Človek a ohnivé energie

Jednoducho popísané, predstavme si nasledovné. Energie, ktoré prichádzajú z Kozmu majú ohnivý charakter, akoby sa počet priestorových ohníkov (zábleskov Prapôvodného), ktoré k nám prichádzajú z Kozmu exponenciálne zväčšoval a ich koncentrácia v okolitom priestore sa po skokoch zvyšuje. Ohne, Záblesky, Lúče, Energie majú ohnivý charakter, sú to vyššie jemné energie, prenikajúce všetkým hrubším, teda atmosférou, fyzickými telami, jemnými telami …

Zvyšovanie koncentrácie ohnivej energie, daný aktuálnym a jedinečným stavom v Kozme, nasycuje priestor, doslovne napĺňa okolité priestranstvo Ohňom a zvyšuje konštruktívny energetický potenciál okolitého priestoru.

Ohnivé energie priestoru sú svojou podstatou prejavené vyššie jemné energie, veľmi blízke Prapôvodnému zdroju, nasýtené Prapôvodnou Iskrou, Ohňom Stvoriteľa, Božou tvorivou Iskrou, zábleskom Prapôvodného Života, nasýteným rovnováhou dvoch Prapôvodných Počiatkov (Homme et Femme).

Ohnivé energie priestranstva majú svoju vibráciu, vlnovú dĺžku, rotáciu. Zvyšujúc nasýtenie priestoru, Energie vplývajú na celý život na Zemi, na flóru, faunu, človeka, národy, krajiny. Týkajú sa osobného života aj toho najnevedomejšieho človeka. Tieto energie nasycujúce priestor, aktuálne vytvárajú tzv. koridor evolúcie, prechod jednej rasy v druhú, jednej doby v druhú. Tým sú dané najpriaznivejšie podmienky pre zosúladenie sa s vyšším prejavmi Prapôvodného Počiatku.

Pretože Vesmír je inteligentné Vedomie aj tieto Energie sú inteligentné a predstavujú vo svojej podstate Osnovu (základ) vedomia všetkých bytostí, prejavených na nižších stupňoch pod týmto Energiami, ako Ohnivé Prejavenia Prapôvodného Počiatku. Pre nás to znamená, že i my máme v sebe časticu týchto Ohnivých energií, pretože sme kedysi vyšli z rovnakého Zdroja – zo Slnka Sĺnka, Zo Srdca Vesmíru.

Svojim konaním však, po nespočetné životy, sme my ľudia zabudli na túto zhodu, na tento energetický súlad a životodarnú Osnovu a vlastným rozhodnutím (nesledujúc teraz príčinu tohto rozhodnutia) sme sa vydali cestou poznania „Stromu života“, čo je poznávanie diferenciácie Prapôvodnej ohnivej osnovy – poznávanie tzv. dobra a zla. Keďže všetko je energia, dobro i zlo, ako zámery vznikajúce v človeku, sú energie. S opačnými vibráciami, rotáciami v priestore, s opačnou príťažlivosťou ku „svojim“ Zdrojom.

Aktuálna doba, ako koridor evolúcie, nastavuje všetkým bytostiam na Zemi zrkadlo. Jednoducho, energeticky je neustále vyslovované: „Znieš (súzvučíš) so svojou Prapôvodnou Osnovou?“, hoci samotné ohnivé energie sú nezávislé a nenadŕžajú nikomu, takto sa prejavujú pre nás, ľudské bytosti. Táto energetická otázka je pre nás čoraz silnejšia, v zmysle neustáleho zvyšovania nasycovania priestoru Prapôvodnými ohnivými energiami až do úplného nasýtenia.

Od človeka sa očakáva odpoveď áno, alebo nie. „Áno chcem súznieť so svojou Osnovou, so svojim Prapôvodným Počiatkom, alebo ani nie.“ Toto je to povestné áno a nie, povestný posledný súd. Povestné navrátenie strateného syna, alebo povestná vzbura a popretie svojho Počiatku.

Ak vysloví človek áno, úprimne, celou bytosťou, Prapôvodné ohnivé energie postupne zjemňujú, v spolupráci s týmto človekom, jeho energetiku, nalaďujúc postupne ako mnohostrunný nástroj všetky bunky, atď… všetky telá človeka, smerom ku celostnému energetickému systému spôsobilému znášať zvyšujúci sa energetický potenciál priestoru, v zmysle nasycovania prapôvodnými Ohnivými energiami, smerom ku úplnému pretvoreniu energetiky človeka do úplného, celostného súladu s týmito Energiami. Človek mohol toto „áno“ vysloviť už dávno pred storočiami a v súčasnosti je proces dokončenia, uskutočnenia samovoľný a prirodzený.

Na tejto úrovni dochádza ku stretu starých a nových energií, starých nánosov storočí, ktoré prebývajú na energetických telách človeka. Odstraňovanie, alebo odpor týchto energií Novým vzbudzuje na fyzickom tele fyzické bolesti, prípadne, na jemnejších telách vzbudzuje psychické prežívania v nepríjemných pocitoch, smútku, depresiách, atď. Všetky nesúlady vznikajú na jemnejších úrovniach energií, potom sa prejaviac na fyzickom tele.

Všetko je však v rukách človeka. Môže pomôcť procesu uskutočňovania už porozumením toho, čo sa deje. Môže pomôcť očistnému procesu vlastnou disciplínou, snahou o etické prerodenie, založené na zákonoch kozmu, spolu s princípom vlastným Matke života, milujúcej a dávajúcej život. Princíp Ohňa je totožný s čistotou, nevinnosťou, krásou, cnosťami, nádherou ľudskej bytosti, preto vedomé ( i nevedomé) uskutočnenie týchto vlastností urýchľuje i skracuje proces pretvárania.

Už uvedomenie, čo sa deje a snaha zmeniť sa, spúšťa v človeku proces uskutočnenia.

Pretvorenie na Prapôvodnú osnovu ohnivých energií má mnoho úrovní  a ľudia môžu prejsť týmto procesom úplne vedome, menej vedome, alebo nevedome. Všetko závisí od skúseností, možností, predurčeností, úloh. Lineárne pojímanie získavania nejakých síl alebo výnimočných schopností sa zmení na „stupeň“, či hĺbku uskutočnenia, úplnej vnútornej zmeny, vnútorného stavu. Kvantita sa zmení na kvalitu. To, čím človek je, akými kvalitami žije, to rozhodne. Ohnivé energie prejdú prejavením očisty všetkého na Zemi

Bytosti, ktoré nerozvíjali svoj potenciál smerom ku prichádzajúcim Energiám vytvárajú čoraz väčšiu energetickú diferenciáciu, viď v búrke rozdiel teplý a studený vzduch, a v určitom momente nastane nebezpečenstvo výboja – vyrovnania napätí, prejavené do vzbĺknutia, sebazničenia. Toto je možný scenár, pokiaľ ľudia nevrátia svoj energetický systém do súladu s Prapôvodnou Osnovou, ktorej prichádzajúce reálne kozmické energie sú súčasťou.

Tu je dôležité vidieť narastajúcu diferenciáciu energií medzi starým a Novým nie výhradne v deštruktívnom charaktere. Vždy existujú v jednej a tej istej udalosti, procese, počiatky obidvoch charakterov, ako deštruktívny, tak aj konštruktívny. Našou úlohou je nájsť možnosti a príležitosti vo všetkých prebiehajúcich ťažkostiach, pochopiť ich ako príležitosť ku rozvoju, ku rozšíreniu poznania. Inými slovami zvíťaziť nad polarizáciou okolitých udalostí a procesov, zvíťaziť na ich neustálou diferenciáciou, zahrnúť oba prejavy pod jedno náručie pochopenia, uvedomenia a vnútornej krásy. Tomu sa hovorí duchovné víťazstvo.

Zdrojom ohnivých energií, totožných s tými, ktoré nasycujú okolitý priestor v životodarných a očistných procesoch, je ľudské srdce, jeho energetické centrum Anahata, srdečná čakra. Tu sa spája hmotný svet s duchovným, tu prebieha syntéza hmotných a duchovných procesov, syntéza protikladov a v neposlednom rade, najvýznamnejšie, spojenie s ochranou a veľkou silou svetov na ohnivých energiách a kozmických zákonoch znejúcich. Svety Srdca a Múdrosti. Tu je počiatok zosúladenia sa s ohnivými energiami a počiatok procesu vnútornej premeny. Inteligentné Energie, pôsobiace prostredníctvom otvoreného srdca realizujú pretvorenie, postupný a samovoľný proces utvrdenia ohnivých energií v organizme človeka, za asistencie duše človeka a blízkych bytostí, či Bytosti z vyššieho Sveta.

V súčasnosti je človek volaný ku zodpovednosti. Za seba a za Planétu. Každá myšlienka dobra, krásy, spája pozemské kontinuum s vyššími prejavmi ohnivej energie. Zosúlaďuje plán človeka s plánom Vesmíru. Harmonizuje sa okolie takéhoto človeka. Prebieha nespočetne veľa rovnovážnych a harmonizačných procesov. Vyrovnávajú sa možné deštruktívne predpoklady budúcich prejavení a zakladajú sa lepšie možnosti. Harmónia, rovnováha, vytvorená celostným organizmom človeka je nesmierne významná v aktuálnych procesoch veľkého energetického tlaku a diferenciácie. Srdce, jeho energie a jeho súlad vnáša (prostredníctvom nášho celostného energetického organizmu) upokojenie prvkom priestoru, ohnivé energie nachádzajú v nás vyváženie činnosti prvkov a procesov v informačných poliach. Uskutočníme Prapôvodnú osnovu a Vesmír vydýchne radosťou. To všetko sa deje prostým jednoduchým otvoreným Srdcom a rozhodnutím. Alebo, inými slovami, vykročením a ponorením sa do nevinnosti a nádhery ľudskej bytosti.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s