Helena I. Rerichová – Na prahu Nového Sveta, I.časť

na-prahu-noveho-sveta-h-rerich-i-cast1 - pdf. Milí čitatelia, nasledujúce riadky Vám prinášajú preklad prvej časti knihy „Na prahu Nového Sveta“ od autora H.I.Rerichovej. Prvá časť knihy má názov „Ohnivá tvorba kozmickej evolúcie“ a napísala ju v roku 2000, ako úvod ku menovanej knihe, Ľudmila V. Šapošniková, riaditeľka Múzea N.K.Rericha, zaslúžiaca sa významnou mierou o otvorenie tohto Múzea v Moskve v roku 1993.… Continue reading Helena I. Rerichová – Na prahu Nového Sveta, I.časť