Finále I.

Vždy sa hovorí, že pred konečným rozšírením vedomia sa dochádza ku stiahnutiu nervových centier. Pred prechodom ku kozmickému vedomiu sa vedomie sťahuje do jedného bodu. A človek sa cíti osamelý, opustený a záchranné hlasy akoby neprichádzali. Odtiaľ: „Otec, prečo si ma opustil…“ Tento prirodzený jav učia učenia blízke východným tradíciám. V mnohých podobenstvách je posolstvo o najväčšej tme pred svitaním. Opäť toto vychádza z poznania vesmírnych cyklov. V najväčšej tme sú však najlepšie vidieť hviezdy …

Energie ohňov svetla pôsobia na jednom mieste len určitú dobu. Blízke je spojenie s neočakávanosťou, neopakovateľnosťou a novosťou chvíle. Vtedy je proces práce jemných energií svetla najúčinnejší. Po „chvíli“ pôsobenia sa oheň Svetla zjaví niekde inde. Najčastejšie je to na najneočakávanejšom mieste. S týmto súvisia impulzy energií vyslané Vyššími hierarchiami pre celý mikrokozmos a makrokozmos z pohľadu človeka. Preto sa niekedy „darí“ a niekedy „nedarí“. Z vesmírneho hľadiska však ide o rytmus práce, ktorý je základom každej práce tvorivých vesmírnych prúdov. Toto platí pre jednotlivca a jeho rytmické inšpirácie, toto platí pre skupinu ľudí, pre národ, pre ľudstvo. Každý jednotlivec alebo skupina sú „vlnou„ energie inšpirovaní počas určitej časovej jednotky, ktorej dĺžka závisí od šírky a úrovne rozvoja ich vedomia. Všetci sme odsúhlasili svoje karmické úlohy pred vtelením. Vedeli sme čiastočne, čo nás čaká, čím je nutné prejsť ku splneniu svojej úlohy. Vedeli sme, že cena v tomto prípade je tá najvyššia. Pochopiac, že niektoré javy nemožno predpovedať, dostali sme do vienka intuíciu, vynaliezavosť a srdce. Tieto nástroje pracujú ako obrovský magnet vesmírnych energií, keď sú využívané so súladnou kvalitou vedomia, podobajúcej sa energii, ktorá tieto nástroje stvorila. Prišli sme sem teda v prvom rade zvoliť, akým typom energie naplníme svoje vesmírne nástroje. Svetlom alebo Tmou, Praotcom alebo Pramatkou. Toto rozhodnutie je neustále konfrontované s opačnou stranou až do konečného ukotvenia v jednej základnej energii. Preto je jedným z najdôležitejších procesov v súčasnosti rozlišovanie medzi dvoma protipólmi. Zvoliac si cestu Praotca vytvárame energeticky protiklad ku ceste, ktorou sa vydal zjavný svet. Z tohto dôvodu nastávajú pre nás problémy a ťažkosti. Niet sa čo čudovať, že odrazu nás všetci opustili. O všetkom sme boli vopred oboznámení. Z hľadiska rytmu vesmírnej tvorivej práce je každý impulz pretavený pre budúcnosť Zeme a Vesmíru. Nič sa nestratí, záznam svetlých skutkov sa nestráca.

Krajina alebo národ môžu byť ochránení aj malou skupinou ľudí. Avšak skupina sa musí naučiť s pokorou nehľadieť na výsledky svojej práce. “Letieť“ svetom a neobzerať sa späť je najlepší príklad. V mnohom sa zdá, že sa nedeje nič. Opak je však pravdou. Mnohé zostáva skryté, práca svetla duchovného srdca sa vinie neviditeľne pred zrakom ľudí, aby v určitom kritickom čase vytryskla v konečnú realizáciu Svetla. Nemusíme sa zarmucovať nad tým, čo bolo a skončilo. Každý môže vymyslieť projekt vesmírneho významu. Veľký alebo malý projekt má z vesmírneho hľadiska Praotca rovnakú váhu. Niet dôvodu na menejcennosť pred realizátormi veľkých projektov. Každý má v sebe obrovský potenciál tvorivých síl. Ich zdroj sídli v ľudskom srdci, v energii ducha, pretavenej cez telo tohto nástroja. Jediný lúč srdca môže privolať širokú odpoveď a pomoc Vyšších svetov. Každý môže vymyslieť projekt vesmírneho významu. Keď sa nepodarí prvý, druhý, podarí sa tretí, takto pracujúc do nekonečna. Áno, je možné sa „prepracovať“ do nekonečna. Prácou pre pravdu a dobro pre ostatných.

Vyššie svety sú v pohybe. Ľudia sú inšpirovaní a volaní k aktivite. Stavať a znovu stavať. Stavať biely chrám ľudského vedomia. Každý môže začať. V rodine, sám, v práci, chrám je stavaný vedomím jednotlivca. Keď budú základy zbúrané, postavíme druhé. JA vo vesmíre nikdy neustane, hýbe sa až do konečného oslobodenia všetkých svetov.  Svety svetla sú v aktivite. Ľudia sú volaní ku práci, ku zlepšovaniu životných podmienok, ku zmierňovaniu utrpenia, ku vnášaniu svetla do udalostí, ku odhaľovaniu pravdy. Každý, každučký človek má neobmedzenú silu neustále meniť život k lepšiemu. Každá  svetlá myšlienka preniká priestorom a pripravuje sa na realizáciu v správnom čase. Každý môže prispieť k novej Zemi. Prišli sme sem s drahocennými energetickými informáciami o nastávajúcej Novej Ére. Každý svojim spôsobom, môže budovať myšlienkou alebo skutkom Planétu Zem. Všetci, múdri, krásni duchom, stavitelia bieleho ľudského Chrámu, môžu ísť neustále nebojácne životom.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s