Finále V.

Šiesta rasa. Rasa šťastných ľudských bytostí. Rasa ľudí so zmyslom pre rozhodovanie, pre kultúru, pre vedu, pre etiku žitia. Intuícia je z určitej roviny náhľadu fyzický orgán. Teda menej hmotný, ako sme naučení. Núti nás hľadať vo vyšších formách prejavu energií, začínajúc hmotou a postupujúc vyššie. Učíme sa vnímať ďalšie nad-fyzické orgány, nástroje, ktoré nám ľuďom prislúchajú. Vedomia, … Continue reading Finále V.

Advertisement