Bratstvo IV.

Učiteľ z Vyšších svetov prebýva v ľudskom srdci, jemné sú schody ku Jeho plameňu Svetla. Hmota sa pretvára, mnohé sa hovorí o čistote vedomia. Čistota myšlienok je vedeckou podmienkou spolupráce s Hierarchiou Bratstva. Čistá myseľ vytvára napätie v priestore, ako stĺp, spája výšky Vesmíru s hmotnou Zemou. Presvietená láskou ľudského srdca, vytvára najlepšie podmienky pre transformáciu Zeme. Všetky sily sú upriamené na evolúciu Zeme. Všetky sily sú upriamené k posvätnej novej Ére.

Na ceste nahor učenie nikdy nekončí. Vo vedomí pútnika existuje budúcnosť, uskutočňujúca sa v prítomnosti. Takto stavia najkratšiu cestu k fyzickej realizácii novej Éry. Evolúcia je spätá s budúcnosťou. Vedomie upriamené na budúcnosť, pretvára prítomnosť plánom budúcnosti. Vedomie sa stáva magnetom, ktorý priťahuje budúce udalosti.

Cestovateľ Svetla nie je teda pripútaný k prítomnosti ani k minulosti. Obidve pôsobia ako pracovný nástroj k realizácii vznešeného cieľa, Éry budúcnosti.

Nech sú všetky sily vedomia a mysle upriamené na novú budúcnosť.

Už vieme, že Slnko vychádza nad našou prácou. Už vieme, že čím sa zaoberá naša myseľ, to bude prejavené vo fyzickom svete. Ľudia upriamení na budúcnosť sa priamo podieľajú na realizácii Evolúcie. Najkratšia cesta je ľudským predurčením.

Svety prechádzajú evolúciou, podľa prirodzeného zákona Vesmíru. V evolučných špirálach, vývoj prebieha v spolupráci so všetkými evolučnými rovinami. Hierarchie bytostí, Galaxie, hviezdne sústavy, Planéty, Zem, spolu s tradíciou centrálneho srdca tvoria jednotný organizmus, ovplyvňujúci sa navzájom. Jednotný Organizmus, ktorý letí svojou cestou k seba-uvedomeniu vo svojom Tvorcovi. Nie nadarmo sa hovorí, že pohyb krídla motýľa na Zemi vyvolá závan vetra vo vzdialenom Svete.

 

Tradícia srdca je prinášaná na Zem cez človeka. Srdce je niť, ktorá spája všetky Svety. Srdce je Oheň, ktorý pretvára Vesmír. V srdci je plameň veľkého súcitu so všetkým živým. Srdce je základným kameňom života Zeme. Lúč srdca vytvára magnet priťahujúci súhlasné energie Kozmu. Lotos ľudského srdca žiari Vesmírom očistným a liečivým plameňom.

V súčasnosti prebieha na Zemi proces Apokalypsy. Je to proces, ktorý znamená voľbu pre každú žijúcu bytosť. Je to proces, znamenajúci konečné rozhodnutie, na ktorú stranu duchovného rozvoja sa bytosť vyberie. Sú dve možnosti, Svetlo a Tma, Spolupatričnosť a Zdanie oddeleného Ega. Preto sa vždy hovorilo oddelení zrna a pliev. Celý proces prebieha na základe výhradnej slobodnej vôle a rozhodnutia jedinca. Nik nemá právo zasahovať do slobodného rozhodnutia bytostí.

Vieme však, že niť dodržiavania slobodnej vôle  je napätá na prasknutie. Svety idúce inou cestou ako Svetlo, prenášajú výrazné napätie na vedomie človeka. Využívajúc všetky dostupné prostriedky, snažia sa prikloniť energiu ľudstva na svoju stranu.

Veľmi dôležité je preto naučiť sa rozlišovať medzi procesmi prebiehajúcimi na Zemi. Je nutné rozlišovať všetky procesy, ktoré vyvstanú v ľudskom vnútri a pred ľudským zrakom, na základe jedinečného smerovania na Ceste. Za každým procesom na Zemi a vo Vesmíre, stojí jedna z dvoch navzájom opačne rotujúcich energií Svetla a Tmy. A človek je rozhodovací článok, ktorý volí medzi oboma svoju voľbu.

Energia Krista, pred 2000 rokmi, tento proces začala. Podľa zmluvy s Hierarchiou, na základe jemnej kvality svojho vedomia, mohol už opustiť Zem a odísť do vyšších Vesmírov, kde je jeho domov. On však hovorí, že pokiaľ posledný človek neprejde procesom Apokalypsy, procesom konečného rozhodnutia, akou cestou sa vydá, On ľudí a Zem neopustí. Tak veľmi si ľudí zamiloval.

Každý má svoju cestu, každý má svoj príbeh a následne potreby pre vyriešenie problémov určených karmickými väzbami.

Zem v určitom časovom období svojho rozvoja prijala ľudské bytosti, aby vytvorili spoločné telo v projekte spoločnej karmy. Ľudia sa mali duchovne rozvíjať a zjemňovaním svojich tiel prevádzať vyššie vesmírne energie, napomôcť planéte Zem v evolúcii. Vieme, že projekt sa natoľko nepodaril. Obrovské množstvo svetlých duší zostalo v pozemských vzťahoch, vytvárajúc svojimi činmi putá, nútiace ich znovu a znovu sa vracať do fyzických tiel. Napokon, mnohí zabudli na svoj božský pôvod. 

Vyššie hierarchie sú vďačné za každú bytosť, ktorá sa vráti na svoju cestu k naplneniu osudu v pôvodnom pláne duchovného rozvoja. To je zmyslom procesu Apokalypsy.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s