Nech mi čitatelia odpustia spôsob, akým tento článok píšem. Je to akoby, sústredený tkáč hľadal nitky do svojho koberca, aby vystihol skutočnosť, slovami ťažko postihnuteľnú.

Chcem vám predať slová o Srdci. Chcem napísať o Niti života, ktorá odveky prechádza spriaznenými bytosťami. Krok po kroku, prechádzajú ňou bytosti do vyššieho sveta. Jedná sa o tradíciu Srdca, ktorú človek preberá od najbližších bytostí z nasledovného sveta, pre svoj súčasný pozemský život.

Je to staroveká posvätná tradícia.

V tejto neobyčajnej chvíli, kedy sa mení ľudské vedomie, prichádza Biele Bratstvo s pomocnou rukou, volajúc svojich ľudí.

Podľa tradície Východu, uprednostňuje sa v tomto období srdce a jeho ohnivá energia, ako priama cesta k premene vibrácií energetického systému človeka. Energia srdca v sebe spája oheň prvopočiatku Vesmíru s ohňom Slnka ako božskej bytosti. Ohňom srdca sa človek spája so svojim ohnivým telom a s ním transformuje ostatné energetické telá.

Iste mnohí pocítili vo svojom vnútri volanie, spojené s vnímaním neodkladnosti. Vnem sa v mnohom podobá na volanie z ďalekého sveta, áno, iste to už mnohí počuli ako volanie, jemný šepot, povolanie na neodkladnú cestu.  Iste cítil niekto v sebe pocit predurčenia, áno, je v ňom niečo neopakovateľné, možno to prirovnať k tichej spomienke na Domovinu, k volaniu Ochrancu vášho ducha a spojeniu s jeho Svetom Svetla.

Podľa prameňov východu, opísať Bratstvo nie je súdené. Pre každého sú tieto Svety prejavené v súlade s matricou vnímania jedinečného vedomia. Každý vidí odrazy, zodpovedajúce jeho individuálnemu duchovnému rozvoju. Preto aj správy z tohto Sveta sú určené osobnému vedomiu, jemne zohľadňujúc karmické predpoklady jednotlivca.

Hierarchia Bratstva je vekmi tesne spätá so Zemou. Jeden z jej rozmerov je totožný s fyzickým rozmerom Zeme. V umeleckých dielach, najlepších ľudských myšlienkach a technických objavoch sú odkazy k tomuto Svetu. Spolupodieľa sa na pozdvihovaní ľudstva. Preto myšlienka na blaho ľudstva, myšlienka na spoluprácu, otvára pre nadšených bádateľov spojenie s týmto Svetom.

Tak, to najlepšie na Zemi, nesie rukopis Bieleho Bratstva.