Božský Princíp

Индия явила величественную Философию Мироздания, основанную на представлении Единого Беспредельного и Вечного Божественного Принципа, присущего во всем Сущем, и на уявлении человека венцом Творения. Человек – Эпитом всего Сущего. Человек-Микрокосм тождествен Макрокосму. Всеначальная энергия, или всесвязующая мощь, является главным рычагом в процессе Мироздания. Всесвязующая мощь проявляется прежде всего в центре СЕРДЦА. Божественный принцип уявлен как всесвязующий Огонь, как Космический Магнит, как закон притяжения и тяготения, выраженный в человеке, в его чувствах, мысли и любви. Творчество основано на принципе Космического Магнита, Космический Магнит есть Любовь. Любовь есть творческое, ведущее Начало во всем Космосе, и мощнее и превыше всего она проявлена в венце творения, в ЧЕЛОВЕКЕ. Человек на основе закона Любви и сотрудничества его со всем Сущим может многообразно выявлять себя путем совершенствования всех своих свойств и качеств.

India vyjavila veľkolepú filozofiu Vesmíru, založenú na predstavení(pojatí) Jediného Bezmedzného a Večného Božského Princípu, vlastnému všetkému Súcnu a na prejavení človeka, ako venca Tvorenia. Človek – je epitómom všetkého Bytia. Človek – Mikrokozmos, je totožný s Makrokozmom. Vše počiatočná energia, alebo všetko zjednocujúca moc, je hlavným sochorom (mechanizmom) v procese Vesmíru. Všetko zjednocujúca moc sa prejavuje predovšetkým v centre SRDCA. Božský princíp je prejavený ako všetko zjednocujúci Oheň, ako Kozmický Magnet, ako zákon príťažlivosti a tiaže (priťahovania), vyjadrený v človeku, v jeho pocitoch, mysli a láske. Tvorenie je založené na princípe Kozmického Magnetu, Kozmický Magnet je Láska. Láska je tvorivý, hlavný Počiatok v celom Vesmíre a najviac a nadovšetko je prejavená vo venci tvorenia, v ČLOVEKU. Človek na základe zákona Lásky a jeho spolupráce s celou Súcnosťou sa môže rôznorodo prejaviť pomocou zdokonalenia všetkých svojich schopností a vlastností.

Kozmologické Zápisky.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s