You are currently browsing the monthly archive for marec 2011.

Surya-Vidya – takto sa volalo niekedy učenie Srdca.  V tomto názve bola naznačená ohnivosť, slnečná kvalita, centrálnosť srdca. Skutočne, každý, kto si praje poznať srdce, nemôže k nemu pristúpiť len ako k jednej z častí fyzického organizmu. Predovšetkým, mal by rozpoznať odstredivý aspekt srdca a študovať jeho prejavy smerom von. Solárny plexus je vstupnou sieňou chrámu srdca. Kundalíni je laboratóriom srdca. Mozog a všetky centrá sú jeho vlastníctvom, pretože bez srdca nemôžu existovať. Aj mozog môže byť nahradený do určitého stupňa. I Kundalíni môže byť mierne vyživovaná materializáciou elektriny a solárny plexus môže byť posilnený modrým lúčom. Ale srdce vždy stojí ako svätyňa ľudstva. Jednota ľudstva by nemala byť formulovaná prostredníctvom mozgu alebo Kundalíni. Len žiara srdca vie spoločne zlúčiť zdanlivo najrôznorodejšie organizmy, aj cez odľahlé diaľky. Takýto experiment, zjednotenie sŕdc cez diaľku, čaká na svojich pracovníkov. Prianie uviesť do života experimenty dlhých  trvaní je úplne správne, pretože prostredníctvom nich sa môže vytvoriť ďalší článok srdca ako pojivo medzi generáciami.