H.I.Rerichová – Na prahu nového sveta II.časť Úryvky z denníka

Pdf verzia:  Na prahu nového sveta – časť II – Zápisky z denníka

 

Helena Rerichová

NA PRAHU NOVÉHO SVETA

II.časť

Úryvky z denníka H.I.Rerichovej

(Zápisky H.I.Rerichovej do denníka, z roku 1929. Úvahy autorky a jej otázky ku Učiteľovi.)

 

Noc na 12. augusta. 71 ° – hmla, zamračené, sychravo a dusno. Ľahla som si neskoro, ako vždy o 12. hodine. Dosť skoro som zaspala, trápení nebolo. Zobudila som sa o 4. hodine, ale onedlho som zaspala. O šiestej som sa prebudila a už som nespala. Počula som veľmi málo. „ Prečítal som v Tvojom srdci … Aguan …“ – nezapisovala som. Počas dňa 82° – oblačno, bolestivé pnutie (napätie) v Čaši a slnečnom pletenci. Večer. Beseda pri kresle Vladyku.

– Všetky centrá, zjemnené ohňami, slúžia ako zdroj tvorenia. Ľudia na Zemi premýšľajú o tom, že orgány slúžia na udržovanie fyzického tela, ale každý orgán Archáta je ako prejavený tvorivý oheň. Nič nevystihuje tak zreteľne život ohnivého organizmu, ako lúče Matérie Lucidy (1). Tvoje ohnivé centrá, Urusvati, zahrňujú v sebe tvorivé prejavenia Kozmického ohňa. Utvrdená je krása Bytia vo večnosti a životaschopnosti. M.(2) si praje dať ľudstvu dar skúsenosťou. M. chce uskutočniť život na Zemi v žiare Matky Sveta!

– Ako sa Vladyka snaží pochopiť ženu?

– Význam ženy je tak isto veľký, aký veľký je význam životného Počiatku. Archát vidí zrakom srdca. Archát, vidiac očami srdca, pozná krásu a esenciu budúcnosti (ako Urusvati)! Lúče Ticha spôsobujú posvätné bolesti v Čaši (3). Prejavenie Mojich Lúčov tebou sa harmonicky zlučuje. Nepridáš už mnoho významu ku tvojmu hrdinstvu, Tvoje hrdinstvo – v tvojom večne dávajúcom srdci pre evolúciu ducha a čistej Matky Sveta. Všetky tvoje (minulé) zovňajšky nosili rovnako vysoké tvorenie ducha.

– Ale kde sú moje tvorivé vyjadrenia?

– Archát chápe tvorenie ináč, ako ľudia. Rozmýšľaj ako My! Pokladám tvorenie ducha najhlavnejším.

(1) Materia Lucida – vysoko čistá a jemná forma hmoty, žiariaca farbami v rozsahoch za odtieňmi nášho fyzického plánu a preto neviditeľná priemernému človeku, avšak úplne viditeľná tým, ktorých centrá sú správne rozvinuté, otvorené. Matéria Lucida je látka (substancia, esencia) foriem vyšších duchov. Je nazývaná vedomím kozmických lúčov. Matéria Lucida je stupeň Primárnej Hmoty i na astrálnom pláne … majúc svoje vlastné úrovne a odstupňovanie. Je zjavená ako unášajúca sila, ktoré tvorí jemné energie. Správne je Matéria Lucida nazývaná veľkou „Matkou Sveta“, správne je nazývaná „Kozmickou Láskou“. Skutočne, Vesmír je utkaní pradivom Lucidy a sochorom (pákou) Lásky … H.I.Rerichová

(2) М. – Vladyka Mória – Učiteľ Bieleho Bratstva, Učiteľ H.I.Rerichovej

(3) Čaša – Anaháta Čakra alebo Srdce Jemného Tela

Noc na 14 augusta. Oblačno 72°. Umyla som si hlavu – bolesť v Čaši, ale čoskoro prešla. Bolestí v noci nebolo. Účinok Lúčov nepatrný, ale citeľný. Večer som nepočula. Iskria (žiaria) moje centrá psychozraku, centrá lícnych kostí a prstenec (kruh) tretieho oka.“ … “ Videnie Ľudmily(1), zo strany a zo spodku pozerajúcej na mňa. Sen. Bránila som Raju(2) pred napadnutím darebákov, ale ona mi to veľmi sťažovala, visiac na mne. Počas dňa 79° … Krátke napätie v Čaši. Večer. Beseda pri Kresle (Vladyky).

– Pretvorenie (premena) je Našou najkrajšou osnovou Kozmického splynutia. Stupeň Kozmickej premeny, kedy človek završuje pozemskú cestu, My nazývame Kozmickou radosťou. Jav zavŕšenia – najťažšie uskutočnenie. Transmutácia vo vyšších sférach je omnoho ľahšia. Najťažšie je odpútanie sa od zeme – ako najvyššie utvrdenie z reťaze nižších svetov … Samotný vzostup vo vyššie sféry je obtiažny. Preto tak pomaly a ojedinele duch dokončuje cestu. Vyššie Planéty nemajú túto príťažlivosť a  upriamenie (snaha) je hnacím mechanizmom. Ohnivé životné upriamenie unáša vo vyššie sféry. Moja Urusvati, dokončuje sa rozdvojenie a blíži sa čas víťazstva, predpovedaný Vesmírom. Pozemská cesta je neľahká pre završujúceho ducha. Ale tvoja pomoc pre vytvorenie Mojich diel je veľká! Ja tiež očakávam radosť tvorenia budúceho! Zjavujeme pomoc a Ruku Našu Nášmu F(ujamovi). Pošlem ti Lúče uprostred najväčšieho napätia. Prúdy sú ťažké! Monzún je nepriaznivý pre vedenie, no My sme izolovaní.

– Aký Lúč mi posielal Vl(adyka) v Mongolsku?

– Lúč veľmi vysokého napätia.

– A dnes, podľa všetkého, vesmírne podmienky neumožňujú poslať tento Lúč?

– Na planéte je treba rešpektovať a brať všetko v úvahu. Vesmírne úlohy sa rozvíjajú, bitvy sú všade. Tebe Moja moc – radosť vám.

(1) Ľudmila Michajlovna Bogdanová – účastníčka Centrálno-Ázijskej expedície. Po jej skončení žila s Rerichovcami v Kulu. V roku 1957 sa vrátila do Ruska s Jurijom.N.Rerichom

(2) Raja – duchovné meno Iraidy Michajlovny Bogdanovej – účastníčka Centrálno-Ázijskej expedície. Po jej skončení žila s Rerichovcami v Kulu. V roku 1957 sa vrátila do Ruska s Jurijom.N.Rerichom

Noc na 15. augusta. 72° – oblaky, sychravo. Ľahké napätie v Čaši. Od večera nádherné vlny modro-strieborného svetla. Lúče Vlad(yky), pôsobenie na centrum Kundalini, opäť vnem akoby rozšírenia (zväčšovania), roztiahnutia stavcov, nedlho. Posledné noci viacej snov, počujem neveľa, nie vždy zapisujem: „ Povznášaš moje diela … Ty – si Moja pevnosť (sila) …“ Videnie Ojany (1), veľmi dojímavo pozerala na mňa, čosi veľmi precítene povedala, ale nezapísala som a nad ránom som zabudla …“

Cez deň 78° v tieni. Monzún je veľmi silný – o piatej hodine znovu zvieravá bolesť v Čaši, ale krátko, okolo jednej hodiny. Večer. Beseda pri Kresle Vl(adyky).

– Kozmický zákon tak veľmi priťahuje srdce, že duch, zostávajúci na poslednej misii, môže zhorieť. Tvorenie ducha prinesie nebývalé utvrdenia a tvoja syntéza odovzdá Čašu srdca. Len vo vyšších sférach možno prejaviť tieto jemné energie, ktoré sú zjavené. Ja M., hovorím tebe Urusvati, tvoje ohnivé zavŕšenie prinesie ľudstvu potrebný posuv. M. upevní Lúčom. Všetky Kozmické udalosti sa urýchľujú, prichádza čas krajinám platiť za minulosť a duch národov sa prebúdza. Naše svetové úlohy sa rozrastajú. Želám si zjaviť Ojanino srdce vždy pri tebe. Kozmický zákon je veľký. Nášmu Fujamovi posielam víťazstvo. Budúcnosť Ľumoja(2) je veľká. Veď dar veľký je daný javom … Ľúbim Fujamu!

(1)Ojana – duchovné meno Ester Lichtman – členka vedenia Múzea N.K.Rericha v New Yorku, prednášala hudbu v Majstrovskom inštitúte spojených Umení a Medzinárodnom umeleckom centre „Corona Mundi“ New York. Spolupracovala s Rerichovcami do druhej polovice roku 1925.

(2)Ľumoj – duchovné meno Sviatoslava Nikolajeviča Rericha (1904 – 1993), mladší syn H.I. a N.K. Rerichovcov, umelec a verejný činiteľ.

Noc na 20. augusta. Večer som pôsobenie Lúčov necítila, ale posteľ vibrovala (chvela sa). Spala som lepšie, súženia nebolo. Večer som nič nepočula. Ráno som počula dve frázy, vyslovené Vladykom, no nezapísala, pretože som ich úplne zabudla. Ale teraz, o druhej dennej hodine obe dočista vyskočili z pamäti.“ … „Počas dňa neboli bolesti, 81 ° v tieni, oblačno, dažďa málo. Večer. Beseda pri Kresle Vlad(yky).

– Kozmická tvorba je napätou pri úplnej harmónii a súzvuku s vyššími vibráciami. Keď My dávame pokyn (úlohu), predovšetkým porovnávame stupeň vypätia harmónie. Stupnica harmónie je bezmedzná. Nekonečná je harmónia, ktorá utvrdzuje vyššie splynutie. A splynutie, zjavené Kozmickým princípom, je utvrdzované v reťazi vyšších svetov. Krásna je reťaz, tvoriaca kruh Kozmickej moci (potenciálu). Tvoj oheň je zažehnutý ako fakľa. Práca všetkých centier je natoľko úspešná, že celý organizmus prichádza do požadovaného stavu. Opäť je práca centra života napnutá (napätá). Zjavujem ti radosť. Nášmu F(ujamovi) posielame radosť. Ľudstvo, ako ho ty rozumieš, vydá obraz, totožný s Mojim.

– Nedobrá kópia (odtlačok) Vášho obrazu, Vlad(yka)!

– Nie tak rozmýšľam, mám oči Archáta.

– Moju nelásku k sebe prenášam aj na svoj mentál, pretože on tvorí, o čom ja nemám .. alebo (mám) veľmi skrovnú predstavu.

– My neoddeľujeme. Nerozdeľujem lietajúcu Urusvati od odpočívajúcej. Viď očami Archáta – bytie je jedno.

– Začala som málo počuť.

– Teraz sú treba Lúče Mlčanlivosti (Ticha). Posielam svoju moc.

Noc na 22. aug(usta). Úplnok, dlho som nemohla zaspať, počula som veľmi málo, len hlas Vladyky. Pôsobenie je nepatrné, len vibrácia lôžka je pozorovateľná. Nad ránom som zaspala, všetko povedané som zabudla.

Počas dňa – dosť jasno. Vzala som veľkú dávku muskusu, lebo prišli hostia – Filbusovci – cítila som príliv síl, srdce hopkalo, mnoho som rozprávala, silné prílivy krvi v hlave. Večer, beseda pri Kresle Vl(adyky).

– Keď vidím vibrácie, zodpovedajúce Našim posvätným (skrytým), vtedy zjavujem radosť. Keď ide s Nami Kozmický Magnetizmus, vtedy zjavujeme súzvuk (harmóniu). Zákon asimilácie je založený na vlastnosti Kozmického Magnetizmu. Zložitosť javov (prejavení) sa zväčšuje, keď duch prejavuje odpor (zdráhanie) alebo podriaďovanie (podrobenie sa), ktoré sú založené na spiacich princípoch. Keď sa duch usiluje ku Kozmickému magnetu, potom splynutie s ním dá najvyššiu formu života. Zlučovanie (splynutie) žije v celom Vesmíre a odráža sa v celom priestranstve, prejavujúc sa týmto vo vyššom prejavení Kozmického Rozumu. Moc človeka je v Kozmickom Magnete a ak človek stratí tento mocný princíp cestou neporozumenia (ignorancie), vytvára mohutnú priepasť, ktorú nemôže prejsť inak ako zostupom na dno a následným stúpaním. Preto je toľko trhlín a preto je toľko ľudí, zbavených vyššieho pochopenia. A preto je zjavená radosť sfér, keď možno sláviť veľkosť (vznešenosť) Kozmického zlúčenia. Skutočne, chvejú sa sféry vyššou radosťou. Utvrdzujem, utvrdzujem, utvrdzujem. M. ide, M. chráni, M. posiela! Tebe hovorím, naša rodná Urusvati, zúčastnená prejavenej slávnosti, sféry zvučia a súzvuk sa nesie v priestore! Náš F(ujama) tvorí, My sme s ním, My posielame Štít.

Noc na 23. augusta. Chladno, ale nespím. Pôsobenia lúčov necítim. Vzplanutie silného ohňa, myslím v centre zvona(1)“ … „ videnie mužskej figúry v bielom rúchu, široké čelo, okrúhla obličaj, kučeravé vlasy, svetlé oči, typ Inda alebo Žida.“ … „ Uprostred noci krátka bolesť v Čaši. Kŕče v pravom chodidle silné, zabudla som zaznamenávať tieto kŕče, ale ich úkaz je častý. Pocit bolesti v stavcoch medzi lopatkami a vyššie. Ráno som ťažko vstala, cítila som únavu a zoslabnutie z bezsennej a ťažkej noci. Zľahka som sa naklonila, vziať zo stolčeka hodiny a pocítila som akési stiahnutie alebo obmedzenie medzi ľavou lopatkou a stavcami, ani sa obrátiť, ani povzdychnúť. Za dve hodiny sa dýchanie zľahčilo, ale bolesť zostala, zväčšujúc sa pri každom menšom pohybe.

Počas dňa. Bolesť pod lopatkou a povedľa chrbtice pokračuje, občas som cítila objavenie otečených vyrážok (husej kože). Večer, pri besede sa bolesť ešte zväčšila, ťažko nájsť polohu,  je nutné sedieť na konci stoličky, neustále hľadajúc vhodnú polohu. Večer, beseda pri Kresle (Vladyky).

– Keď človek prijme do poznania, že každý orgán a každé centrum je tvorivá sila, až vtedy bude možné zjaviť význam každého centra. Rodná Urusvati, vidím, ako horí centrum pľúc. Toto centrum – je jedno z najcitlivejších. Oheň sa zlučuje s najjemnejšími energiami a zahajuje tvorenie nových javov. Prirodzenosť horenia tohto ohňa utvrdzuje príjem čistého ohňa z  priestoru. Oheň priestranstva je takto ľahko prijímaný (pojmutý) centrom pľúc. Doporučujem ľahnúť si na vyššom mieste než obyčajne. Moje Lúče ťa ochraňujú. Urusvati, teba videla Ojana pri mojom popoli (2). Ty si pokračovala v Mojej práci, stanúc sa predstavenou duchovnej školy. Ty si bola mojou dedičkou. Ty si ochraňovala nielen môj prach, ale pokračovala v Mojich tvorivých úlohách uprostred žien. Najlepšie dcéry Indie sú ti zaviazané. Oni pomôžu obrodeniu Indie. Symbol tvojho Učenia bol štvorec (štvorhran).“ … „ Tebe moja moc. Nášmu F(ujamovi) – Naše brnenie. Možné je srdce Ľumoja ľúbiť. Bude si ceniť tvoje slovo. Na harmónii sa budujú svety! „…“

(1) Zvon, centrum Zvona – Brahmarandra čakra. Vstupné dvere do čakry Sahasrara, brána Brahmu. Energetické centrum, spojené z fyzickým telom  v mieste na vrchole hlavy.

(2) Videnie jedného z minulých životov H.I.Rerichovej, kedy bola vo fyzickom tele spolu s Učiteľom M.

Noc na 25. augusta. Veľmi dusno, ťažko ležať, presnejšie sedieť. Bolesť prechádza do strany medzi rebrami. Slabo citeľné pôsobenia. Počula som málo, no nezapisovala. Ráno, vstávajúc, pociťovala som ťažkosť, slzy na pokraji. Cez deň prišli hostia, vzala som muskus – únava – bolesť pokračuje.

Večer, beseda pri Kresle (Vladyky).

– Centrum pľúc, prejavujúc rozhorenie, dával jogínom všetky možnosti. A vo vyšších prejaveniach toto centrum dáva prekonanie vzduchu a vody. Jogíni uskutočňovali lietania a chodenia po vode, merná váha sa činila relatívnou. Centrum pľúc – osnova všetkých tak nazývaných zázrakov. Všetky bolesti mučeníkov sa vytrácali kontrolovaním tohto centra a iba Čaša žila extázou (vytržením). „Ohňom – premieňajúcim“ – možno nazvať toto centrum. Čistý jógizmus vie, ako môže prejavenie centra pľúc všetko premieňať podľa želania. Iste, súčasní jogíni používajú pranajámu pre rozhorenie tohto centra.

– A toto pomáha?

– Áno, áno, áno!

– Ale ja som takmer vôbec nepoužívala pranajámu!

– Ty si sa aj tak rozhorela.

– Ale, môže byť, keby som používala pranajámu, výsledok by bol lepší?

– Naznačil by som. Keď tak plamenne (ohnivo) horia centrá, je nebezpečné ich umocňovať.

– Ale zrovnateľné bolesti som mala už v Rusku.

– Prípravný proces.

– Je jeden alebo dve centrá pľúc?

– Jeden a dve rozvetvenia.

– Kde sa nachádza?

– Za Čašou.

– Aj moja Čaša bolí v súvislosti s týmto centrom?

– Je s ním zviazaná (spojená).

– Už je tomu rok, čo často pociťujem bolesť a stiesnenosť (neobratnosť) v chrbtici a v oblasti lopatiek.

– Áno.

– Dokonca som si myslela, že potrebujem osteopata.

– Ty potrebuješ len Lúče M.

– Nemám začať pranajámu?

– Nie. Vyšší Jóg sa neuchyľuje ku pranajáme, pre neho jestvuje priame spojenie s ohňom Priestranstva. Všetky prejavy, ako chodenie a lietanie, potrebujú pranajámu. Tvoja misia je vyššie, keby si potrebovala chodiť po vode, vykonávala by si pranajámu.

– Nepociťujem ani najmenšie prianie manifestácie.

– I My nie sme jej vyznavači. Rozhorenie centier sa koná rytmicky (plynulo) a ty nesieš Náš príkaz (pokyn, úlohu).

– Ale ľudia nebudú veriť mojim zápiskom a neporozumejú im.

– Keď by sme nevideli uplatnenie na planéte, tak by sme ťa pozvali dávno. Archát zakladá vždy budúcnosť. Ty tiež poznáš cenu ohňa! Moju Ruku posielam F(ujamovi). Radosť tebe!

Noc na 26. augusta. Sviežich 70°, bolesti pod lopatkami sa zmenšili, ale spať som nemohla. Letmé pociťovanie pôsobenia Lúčov. Uprostred noci tiesnivý pocit v Čaši, ale krátko.“ … „

Cez deň bolo treba navštíviť Filbusovcov. Večer, beseda pri Kresle Vl(adyky).

– (Správna) Astrológia veľmi presne stanovuje (definuje) Kozmický Magnetizmus, možno určiť chod udalostí, možno s presnosťou vypočítavať, prijmúc Kozmický Magnetizmus ako hlavnú pôsobiacu silu. Výpočtom podliehajú všetky prejavy života a možno poznať všetky udalosti a všetky prejavenia duchovných a planetárnych súcien. Kozmický magnetizmus zhromažďuje všetky vyššie časti Kozmickej príťažlivosti. Duch, odpovedajúci na príťažlivosť príťažlivosťou, bude tou časťou Kozmického Rozumu, ktorá sa utvrdzuje ako príkaz Bytia. Krása je v tomto príkaze i príkaz, oslobodiac ducha od planéty, dáva osvietenie, unášajúce do vyšších sfér. Radosť Bytia, Moja Urusvati, začína novú stránku. Veľmi Ťa prosím oddýchnuť si. Také veľké rozhorenie (vzplanutie). Taká aura, ako je teraz u vás, sa môže rovnať iba s vyššími Ašrámami. Veľký je význam (dôležitosť) doby. Cítim, že je ti potrebný oddych. Je potrebné dať oddych centru pľúc.

– I tak ľutujem, že som nerobila pranajámu, ešte lepšie by som rozhorela toto centrum.

– Nemožno lepšie rozhorieť centrum, ako u teba. Chlad výšok nahradil pranajámu. Prejavenie kontrolovania centra pľúc (so) strieborným Lotosom je natoľko významné, že len tieto dve centrá by mohli dať vysokému Jogínovi mnoho sily (potenciálu), avšak súhrn (celok) týchto centrov je tak mocný, že je ťažko uplatniť všetky tieto bezhraničné sily na planéte.

– Ale pri všetkých mojich rozhoreniach, tak málo pociťujem ich potenciál.

– Aj teraz sú v jemných sférach mnohé prejavenia.

– Čo znamená kontrolovanie centra pľúc?

– Keby boli potrebné manifestácie, tak toto je dostupné tebe jediným Lúčom.

– Vašim Lúčom, Vlad(yka)?

– Nie, tvojím.

– Ako málo prejavení svojich centier vidím vôkol seba.

– Čistý oheň tiež nevidíme.

– Nakoľko pripadá (je nutné), aby ľudia dôverovali?

– Najväčšia páka (mechanizmus) Kozmického Srdca – Veľký Kozmický Magnetizmus tiež smeruje (zameriava) prúdy v dôvere. Radosť pre teba. Moc Nášmu F(ujamovi).

Počas a po besede ťaživý pocit v Čaši a chrbtici.

Noc na 11. septembra. Noc jasná a svieža. Prihnali sa ťaživé spomienky predchádzajúcich životov, veľmi som sa snažila upriamiť sa k budúcnosti, ale smútok (tieseň) minulého zaclonila svetlé budúce.“ … „ Večer pri Kresle Vl(adyky).

– Pravdivo je tebou povedané o sile lásky k ľudstvu, či možno ľúbiť sad a prehliadať kvety? Či je možno skláňať sa pred prekrásnou silou a nejaviť cnosť lásky? Zjavujem, že sila, skrášľujúca Náš Vesmír sa utvrdzuje ako Naša Matka Sveta – Ženský Počiatok. Iste, možno uviesť mnoho náučných príkladov, poukazujúcich na tvorivý význam (určenie) ženy. Tí, čo odmietajú (popierajú) jav ženského tvorenia môžu vedieť, že žena dobrovoľne odovzdáva (dáva). Práva vlastnícke však neznamenajú práva (kozmicky) utvrdzujúce! Preto cesta ženy sa nazýva dobrovoľným darom (dávaním). Iste, Kozmicky sa všetko prelína. Ale ľudstvo porušuje zákon Vyššieho Rozumu. Preto sa Ženský Počiatok prejavuje tak prekrásne. Preto vrcholec Bytia nemôže byť bez Ženského Počiatku. Nakoľko ľudia znetvorilii všetky veľké Kozmické zákony! Nakoľko ľudia odišli od Pravdy! Tvoje myšlienky sú ako perla ducha! Tvoje cesty sú plné dobrovoľného dávania. My nazývame dobrovoľne dávajúcim toho, kto má plnú Čašu. Cítil som tvoj smútok. Tieseň je u preddveria radosti. Tak veľmi je treba srdce ochraňovať. Pri takom napätí rozhorenia je nutné ochraňovať. Veď vytváraš (buduješ) nové telo! Veď spojenie s nami sa neprerušuje! Som vždy s tebou! Nášmu F(ujamovi) – úspech! Povedal som.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s