III. – Porovnávanie a posudzovanie

Problém pri vnútornej zmene môže nastať v tom, že ak niekto, či už na vzostupe alebo v procese transformácie popíše svoje vnímanie, pocity, prežívanie, atď.,  množstvo pozorujúcich toto „automaticky“ porovnáva so svojim vnímaním, pocitmi, prežívaním, atď. Pri porovnávaní nastáva vnútorný rozhovor ega napr. : „ Aha, tak on(ona) už  je tam, už  z a ž i l  to a ono… Continue reading III. – Porovnávanie a posudzovanie

Advertisement

II. – Zámer

Stretávame sa s pohľadmi o nutnosti, či nenutnosti trpieť počas vnútornej zmeny, stretávame sa s niektorými popismi priebehu vzostupu. Vnútorná zmena je naozaj o zbavovaní sa cudzorodých energetických programov; priebeh vzostupu je však o zjemnení a vyššom stave bytosti. Na obidvoch pohľadoch – rozdieloch nezáleží. Nezáleží na nich z hľadiska celkového výsledku. Najvážnejšie pre nás všetkých je práve… Continue reading II. – Zámer

I. – Vnútorná zmena

Najistejším dôkazom našej cesty vzostupu je vnútorná zmena. Položme si otázky a porovnajme, úprimne, lebo úprimnosť je jeden z najvýznamnejších parametrov vzostupu, svoje aktuálne vnímanie s vnímaním pred napr. 12 mesiacmi. Možno pocítime, že sme citlivejší ku obyčajnému každodennému životu, možno pocítime, že už toľko nesúdime ľudí vo svojej blízkosti, možno pocítime, že nereagujeme podráždene… Continue reading I. – Vnútorná zmena