Božský Princíp

Индия явила величественную Философию Мироздания, основанную на представлении Единого Беспредельного и Вечного Божественного Принципа, присущего во всем Сущем, и на уявлении человека венцом Творения. Человек - Эпитом всего Сущего. Человек-Микрокосм тождествен Макрокосму. Всеначальная энергия, или всесвязующая мощь, является главным рычагом в процессе Мироздания. Всесвязующая мощь проявляется прежде всего в центре СЕРДЦА. Божественный принцип уявлен как… Continue reading Božský Princíp

Helena I.Rerichová – Na prahu Nového Sveta, II. časť – Zápisky do denníka

Pdf verzia článku: Na prahu nového sveta - časť II - Zápisky z denníka Helena Rerichová NA PRAHU NOVÉHO SVETA II.časť Úryvky z denníka H.I.Rerichovej (Zápisky H.I.Rerichovej do denníka, z roku 1929. Úvahy autorky a jej otázky ku Učiteľovi.)   Noc na 12. augusta. 71 ° - hmla, zamračené, sychravo a dusno. Ľahla som si neskoro, ako vždy o 12.… Continue reading Helena I.Rerichová – Na prahu Nového Sveta, II. časť – Zápisky do denníka

Pred ďalším Úsvitom

Áno, my sa tam skutočne nachádzame... S určitosťou,  sa nachádzame na prahu vznešeného Sveta, so zmenou vibrácií a úplnou zmenou kvality života na Planéte Zem.  Všetky plány, budúcnosti, žijú vo Vesmíre a hľadajú spriaznené prístroje mysle a sŕdc, schopné previesť impulzy do okolitej reality. Žijeme krásne a na tenkej nitke, ako povrazolezec na lane natiahnutom medzi dvoma… Continue reading Pred ďalším Úsvitom

Uskutočnenie krásy

Trošku na odľahčenie o zložitých ezoterických náukách a komplikovaných pojmoch a nekonečných dimenziách ... ... Stretol som Pragénia, sedel ako obrovská Bytosť pred svojimi žiakmi a prehováral k nim o formule  stvorenia v už zabudnutom jazyku Ti-ka. Sadol som Mu do obrovského Ucha, načúval som Mu a hral som jemnú a smutnú pieseň, uspávanku dávnej… Continue reading Uskutočnenie krásy

Zápas o svet ľudí

Niektorí hovoria, že ONI víťazia ... ONI skutočne víťazia? Dnes som videl v metre asi šesťročné dievčatko, ako čítalo zaujato rozprávku svojmu mladšiemu bratovi, videl som pani, ako zdvihla babičke spadnutú bankovku,  videl som ako padá hlava od únavy peknému (v duši a tele) dievčaťu, videl som ako sa žena ponúkla, že ponesie ťažkú tašku… Continue reading Zápas o svet ľudí

Umenie a jeho nástroj

Telo je hudobný nástroj, bez neho nemožno zahrať melódiu a bez správne naladených strún, nemožno   zahrať nádherný akord. Telo je prostriedok Umenia. A odrazu si uvedomíme, že nás obklopujú formy umenia. Každú činnosť môžeme priviesť v dokonalosť umenia. Či už umenie písma, umenie reči, umenie myslenia, umenie celkového bytia, zahrňujúce umenie tela, umenie chôdze, umenie… Continue reading Umenie a jeho nástroj