Pred ďalším Úsvitom

Áno, my sa tam skutočne nachádzame... S určitosťou,  sa nachádzame na prahu vznešeného Sveta, so zmenou vibrácií a úplnou zmenou kvality života na Planéte Zem.  Všetky plány, budúcnosti, žijú vo Vesmíre a hľadajú spriaznené prístroje mysle a sŕdc, schopné previesť impulzy do okolitej reality. Žijeme krásne a na tenkej nitke, ako povrazolezec na lane natiahnutom medzi dvoma… Continue reading Pred ďalším Úsvitom

Advertisement