Živá Etika ako tvorivý impulz vesmírnej evolúcie

ŽIVÁ ETIKA – IMPULZ VESMÍRNEJ EVOLÚCIE VEĽKÝ ZÁKON VESMÍRU L.V. ŠAPOŠNIKOVÁ, Riaditeľ múzea N.K. Rericha v Moskve, Akademik Ruskej akadémie prírodných vied a Ruskej akadémie vied. Vo vesmíre existuje množstvo veľkých, významných i jednotlivých, čiastkových zákonov. Veľké zákony obopínajú obrovské vesmírne priestranstvá a čiastkové ​​sa týkajú konkrétnych momentov kozmického tvorenia. Jeden z veľkých zákonov hovorí:… Continue reading Živá Etika ako tvorivý impulz vesmírnej evolúcie