Zvesť Šambaly

My Žijeme vo výšinách, aby ľudia, k Nám stúpajúc, hoci i myšlienkami, mohli ponechať všetko ich obklopujúce, dolu v nížinách. Nehovorím ani tak o veciach, ako o psycho-duševnom prostredí. Ono pôsobí, ono jedná preukázateľne a dôrazne. Vtáča poznania, akoby vylieta zo svojho obvyklého hniezda, nechajúc ho za sebou, ponáhľa sa, kamkoľvek túži. Upriamený let je… Continue reading Zvesť Šambaly

Advertisement