Zvesť Šambaly

My Žijeme vo výšinách, aby ľudia, k Nám stúpajúc, hoci i myšlienkami, mohli ponechať všetko ich obklopujúce, dolu v nížinách. Nehovorím ani tak o veciach, ako o psycho-duševnom prostredí. Ono pôsobí, ono jedná preukázateľne a dôrazne. Vtáča poznania, akoby vylieta zo svojho obvyklého hniezda, nechajúc ho za sebou, ponáhľa sa, kamkoľvek túži. Upriamený let je… Continue reading Zvesť Šambaly

Advertisement

Zodpovednosť za každodenné myslenie

Naznačujem, aby ste prijali zodpovednosť za každodenné myslenie, pamätajúc na to, že Strieborná Niť, ktorá nás spája, prenáša vibrácie myšlienok na Mňa. Každá dodatočná svieca zvýrazňuje svetlo. Ak je myslenie nečisté, hasí svetlo podľa stupňa jeho zatemnenia. V každom priblíženom duchu chcem vidieť umocniteľa, no nie hasiaceho. Dávajúceho a nie len berúceho. Stav svietenia by… Continue reading Zodpovednosť za každodenné myslenie