Hlavné nedorozumenie

Ohnivý Svet, časť 1., 597. No i tak hlavným nedorozumením zostáva, že ľudia sa pripravujú na smrť namiesto toho, aby sami seba učili pre život. Počuli už dosť o tom, že koncept samotnej smrti je narušený. Ľudia počuli už dosť o nutnosti zmeniť sedem tiel. Je už možné porozumieť, že tieto premeny prebiehajú pri najbližšej… Continue reading Hlavné nedorozumenie